Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.04.2019

Co najmniej 1 mld zł przychodów rocznie do 2021 r. – strategia TIM SA na najbliższe trzy lata

Zarząd TIM SA przyjął strategię średnioterminową spółki na lata 2019-2021. Jej głównym celem jest zwiększenie wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.

Aby go zrealizować, spółka będzie równolegle rozwijać się w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (połączenie technologii e-commerce z wiedzą i doświadczeniem pracowników sieci sprzedaży) i tworzyć alternatywne modele handlu materiałami technicznymi, które do 2021 r. mają wygenerować powyżej 10% obrotów TIM-u.

Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać - tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Ekspansja geograficzna i produktowa, zwiększenie efektywności i rentowności sprzedaży (m.in. poprzez polepszenie i unowocześnienie serwisu dla klientów) oraz wzrost świadomości marki TIM mają zaowocować średniorocznym wzrostem przychodów o ponad 5% powyżej poziomu inflacji.

Równolegle TIM planuje rozwijać handel w modelach alternatywnych: dropshippingu (aktywnym – z wykorzystaniem zewnętrznych platform handlowych do sprzedaży oferty TIM-u, pasywnym – udostępniając platformę TIM.pl zewnętrznym sprzedawcom), marketplace oraz B2B2C. Modele alternatywne pozwolą TIM-owi dotrzeć do nowych klientów, a także pozyskać ich do modelu hybrydy.

– Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego jesteśmy gotowi na rozwój, kolejne zmiany i zwiększenie skali działalności. Naszą siłą, bez której nie stawialibyśmy sobie kolejnych ambitnych celów, jest wyjątkowa kultura organizacyjna TIM-u, oparta na współpracy i długoterminowej perspektywie – dodaje Krzysztof Folta.

Przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021. Strategia zostanie zoperacjonalizowana
w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM SA.

 

 ***

TIM SA jest największym hurtowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Polsce (według miesięcznika „Elektrosystemy”, nr 11/2018). Spółka powstała w 1987 roku we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. TIM stawia na omnichannel - sprzedaż prowadzona jest na TIM.pl, w aplikacji mobilnej mTIM, telefonicznie oraz poprzez ogólnopolską sieć biur i przedstawicieli handlowych.

Przez ćwierć wieku TIM sprzedawał wyłącznie za pośrednictwem ogólnopolskiej sieć hurtowni elektrycznych. W 2013 r. firma zmieniła model biznesowy, stawiając na e-commerce i sprzedaż poprzez TIM.pl. To najprawdopodobniej największa taka transformacja cyfrowa w polskim handlu B2B.

Strategia TIM-u jest oparta na połączeniu wieloletniej wiedzy o rynku, którą posiadają przedstawiciele handlowi, z technologiami e-commerce (tzw. hybrydowy model sprzedaży). W 2018 r. niemal 71% obrotów spółki (tj. 532,8 z 751,5 mln zł) pochodziło ze sprzedaży online.

Centrala TIM SA znajduje się we Wrocławiu. Grupę Kapitałową TIM tworzą również: Rotopino.pl S.A. (e-sklepy z elektronarzędziami w Polsce i Europie Zachodniej) i 3LP SA. Druga z tych spółek jest operatorem centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach. Obiekt specjalizuje się w obsłudze podmiotów (także spoza Grupy TIM) działających w sektorze e-commerce.

Więcej o TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM na www.timsa.pl.

 

Wróć

Nasi klienci