Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.04.2019

Raport bieżący z plikiem 12/2019

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TIM S.A.", "Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd TIM S.A. przyjął strategię średnioterminową TIM S.A. na lata 2019 - 2021, ("Strategia"). Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Głównym celem Strategii jest wzrost wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.

Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021.

Przyjęta Strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM S.A.

32973441_Strategia_TIM_2019_2021.pdf

 

Wróć

Nasi klienci