Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM, Wideo

11.04.2019

 

Data: 11 kwietnia 2019 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy TIM po 2018 roku oraz prezentacja strategii na lata 2019-2021

 

TIM znalazł drogę do przebicia miliarda złotych obrotów 

TIM, największy w Polsce dystrybutor materiałów elektrotechnicznych, ma za sobą bardzo udany okres. W 2018 roku spółka zanotowała najwyższe w historii skonsolidowane przychody, przekraczające 830 mln zł (+15% rdr) oraz rekordową wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA, który wzrósł z 7,3 do 31,1 mln zł. W zeszłym roku miał również miejsce przegląd opcji strategicznych i ich realizacja wobec niektórych spółek zależnych – w rezultacie w ramach Grupy z pięciu spółek zależnych pozostały dwie: logistyczna 3LP (bez zmian) oraz zajmująca się e-commerce B2C Rotopino.pl (dokupienie akcji do 100%). Zmiany w pionie handlu i polityce handlowej samego TIM-u (jednostkowo) przyczyniły się nie tylko to wzrostu obrotów o 15% (o 96 mln zł, +15% rdr), ale również do wzrostu generowanych marż (marża brutto na sprzedaży +1,3 pkt. proc., zysk brutto na sprzedaży +24% rdr).

tl_files/klienci/nowy/TIM/11.04.2019_TIM_2.jpg- Wypłaciliśmy także 22 mln zł dywidendy, czyli aż złotówkę na akcję, rekompensując akcjonariuszom cierpliwość i wiarę w nasz sukces po zmianie modelu biznesowego. Widzimy, że model działa – podkreślił Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM S.A.

Skąd wynika sukces handlowy TIM-u?

- Należy wyróżnić kilka elementów tego sukcesu. To wzrost liczby stałych, lojalnych klientów, wzrost całej bazy klientów, wzrost segmentu instalatorów i przemysłu, a także silny e-commerce – powiedział Piotr Nosal, nowo powołany Członek Zarządu ds. Handlowych w TIM S.A.

W tym ostatnim obszarze warto zauważyć silnie pozytywne trendy i bardzo dobre wartości bezwzględne na tle średnich rynkowych w takich głównych obszarach, jak współczynniki odrzuceń (21%) i konwersji (ponad 4,5%) czy średni czas trwania sesji (ponad 8 minut).

Z kolei analizując finanse TIM-u – zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym – należy zwrócić uwagę na skokowy wzrost wygenerowanych zysków oraz marż.

- I to pomimo konkurencyjnego rynku – podkreślił Piotr Tokarczuk, Członek Zarządu ds. Finansowych w TIM S.A.

- Na wynik EBITDA TIM-u pozytywnie wpłynęła także stabilizacja polityki magazynowej. Wśród czynników negatywnych są wynagrodzenia, koszty logistyki czy IT. Natomiast trzeba zauważyć, że jest to również efekt sukcesu, gdyż w 2018 roku zostały uruchomione wszystkie premie dla pracowników – dodał CFO Piotr Tokarczuk.

 

Wskazał również, że TIM odpisał 2,3 mln zł wartości niematerialnych – tych utworzonych do 2015 roku włącznie. Jednocześnie podkreślił dużą efektywność zarządzania kapitałem obrotowym (niewielki przyrost przy znacznej dynamice obrotów), a także silne przepływy operacyjne, zdrową strukturę bilansu, bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia całej Grupy.

TIM dba przy tym o wszystkich interesariuszy.

tl_files/klienci/nowy/TIM/11.04.2019_TIM_3.jpg- Nie podlegamy jeszcze raportowaniu niefinansowemu, ale właśnie z szacunku dla interesariuszy zdecydowaliśmy się na pierwszą publikację raportu zintegrowanego i aktywnie komunikujemy się z interesariuszami – wskazała Barbara Matkowska-Włosek, Dyrektor Marketingu w TIM S.A.

Najważniejsze aspekty raportowania niefinansowego to jakość obsługi klientów i ich satysfakcja, przyjazne miejsce pracy, zatrudnienie, rozwój i edukacja pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, wpływ na środowisko oraz zaangażowanie społeczne. W tym aspekcie warto zauważyć, że trzy działania realizowane przez TIM zostały docenione i zauważone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 17. edycji największego w Polsce przeglądu aktywności CSR.

Natomiast w ramach aktywności czysto biznesowych TIM przedstawił strategię na lata 2019-2021. Ze względu na trwający przegląd opcji strategicznych dla spółek zależnych - na razie w zakresie jednostkowym.

- Ta trzyletnia strategia zakłada przekroczenie miliarda złotych obrotów przy istotnym wzroście rentowności na poziomie EBITDA do 3,6%. Rynek e-commerce B2B rozwija się cztery razy szybciej niż B2C, co również będzie naszą siłą napędową. Do 2020 roku światowa wartość e-commerce B2B dojdzie do 6,7 bln USD, z czego w Polsce można oczekiwać 344 mld zł – wskazał Prezes Krzysztof Folta.

- TIM rozwija też innowacyjne modele sprzedażowe, jak dropshipping, model B2B2C i marketplace, które łącznie powinny odpowiadać za 10% obrotów. Stawiamy na efektywność, zwinność i bezpieczeństwo – dodał Prezes Folta.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach prasowych, prezentacji oraz raporcie okresowym. Linki dostępne są poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji - link

Informacja prasowa nt. strategii 2019-2021 - link

Informacja prasowa nt. wyników 2018 - link

Raport okresowy Grupy TIM za 2018 rok - link

Zapis wideo konferencji prasowej - link

 

 

 

Wróć

Nasi klienci