Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

15.05.2019

Raport bieżący z plikiem 19/2019

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 15 maja 2019 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzajacego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2021.

Według oświadczeń złożonych Spółce :

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- Pan Andrzej Kusz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Panów Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Andrzeja Kusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

33231614_Zyciorys_Andrzej_Kusz.pdf 33231614_Zyciorys_Krzysztof_Kaczmarczyk__08052019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci