Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM, Wideo

12.09.2019

 

Data: 12 września 2019 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej  oraz perspektyw Grupy TIM po pierwszym półroczu 2019

 

W H1 2019 TIM prawie podwoił wynik EBITDA, konsekwentnie realizuje strategię rozwoju

Choć otoczenie rynkowe nie rozpieszcza, TIM – największy w Polsce dystrybutor elektrotechniki – oraz cała jego grupa kapitałowa notują rekordowe przychody (odpowiednio 376,1 mln PLN i 417,7 mln PLN) oraz  wynik EBITDA (18,5 mln PLN i 24,8 mln PLN) – informacja prasowa.

tl_files/klienci/nowy/TIM/12.09.2019_tim_2.jpg- Mamy wiele powodów do zadowolenia. Pierwsze półrocze dobitnie pokazuje skuteczność naszego hybrydowego modelu biznesowego, jedynego tego typu w naszej branży. O ile w TIM-ie przychody zwiększyliśmy o 6% rdr, to potrafiliśmy wypracować wynik EBITDA wyższy o 179% rdr. W ramach strategii na lata 2019-2020 rozpoczęliśmy 22 projekty, dzięki którym umocnimy się na pozycji lidera rynku oraz pioniera innowacji – podkreślił Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM S.A.

TIM potrafi zarządzać sprzedażą miksu produktowego, kontynuując także w pierwszej połowie bieżącego roku trend największego wzrostu dynamiki sprzedaży towarów o najwyższej marży.

- Jednocześnie bardzo mocno pracujemy nad pozyskiwaniem nowych klientów, odzyskiwaniem utraconych oraz zwiększaniem lojalności zakupowej. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. Natomiast wypłaszczona sprzedaż online w II kwartale może wskazywać na nadchodzące zawirowania w sektorze budownictwa – wskazał Piotr Nosal, Członek Zarządu ds. Handlowych w TIM S.A.

Zatory płatnicze w branży budowlanej nie dotykają jednak TIM-u dzięki prowadzeniu skutecznej polityki wobec ryzyka kredytowego klientów. Należności przeterminowane powyżej 30 dni stanowią zaledwie 1% wszystkich należności, a najszerszy dostępny asortyment motywuje klientów do terminowego regulowania faktur i możliwości dalszego wygodnego kupowania w TIM-ie. Spółka dodatkowo ubezpiecza cały portfel należności.

- Z kolei patrząc na dekompozycję wyniku EBITDA, należy wskazać na duży wzrost dzięki rosnącej marży na sprzedaży. Zoptymalizowana polityka zarządzania zapasami mocno zmniejszyła koszty odpisów zapasów. MSSF 16 zmniejszył wartość usług obcych o 1,5 mln PLN (logistyka), natomiast cały czas w tym obszarze zwiększamy nakłady na IT. Koszty pracownicze rosną w ślad za rosnącymi płacami w całej gospodarce. Dekompozycja dla całej grupy wygląda podobnie, z tym że nieporównywalna rok do roku jest wartość pozostałej działalności operacyjnej – przed rokiem była tam sprzedaż nieruchomości i odszkodowanie od wykonawcy – wyjaśnił Piotr Tokarczuk, Członek Zarządu ds. Finansowych w TIM S.A.

tl_files/klienci/nowy/TIM/12.09.2019_tim_4.jpgTIM generuje stabilny cash flow, w którym szerszego komentarza wymaga jednak wzrost kapitału obrotowego. Wynika on oczywiście ze wzrostu przychodów, ale jednocześnie również z dłuższych terminów płatności dla klientów realizujących większe zadania inwestycyjne oraz z ograniczenia skali faktoringu. Warto zwrócić uwagę również na krótki cykl konwersji gotówki, skokowy wzrost rentowności aktywów i kapitału, a także bardzo dobrą, stabilną sytuację płynnościową.

W spółkach Grupy TIM poza samym TIM-em również dużo się dzieje. Po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych TIM posiada obecnie dwie 100-procentowe spółki zależne: logistyczne 3LP oraz Rotopino.pl (e-commerce B2C).

- W 3LP pierwsze półrocze to ponoszenie kosztów rozwoju, chociażby zagęszczenia regałów i uwolnienia 6 tys. miejsc paletowych na tej samej powierzchni oraz obciążenia związane z rozpoczęciem obsługi naszego nowego klienta – IKEA. Jesteśmy dumni, że przeszliśmy certyfikację IKEA zarówno w kontekście Polski, jak i świata. Pokazuje to wszystkim dalszym potencjalnym klientom 3LP, że jesteśmy gotowi do realizacji najtrudniejszych wyzwań logistyki e-commerce – podkreślił Prezes Folta.

Z kolei Rotopino.pl przestało być spółką publiczną (notowania na NewConnect) i koncentruje się obecnie nad wykorzystaniem synergii wewnątrzgrupowych.

Ważnym aspektem działalności TIM-u jest obszar odpowiedzialności społecznej, na który spółka zamierza przeznaczać minimum 1% wypracowanego zysku brutto.

tl_files/klienci/nowy/TIM/12.09.2019_tim_3.jpg- W ramach strategii TIM pro mamy ambicję wyznaczać trendy w branży, przynosząc dodatkowe korzyści  otoczeniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działamy profesjonalnie, proaktywnie i prospołecznie – podkreśliła Barbara Matkowska-Włosek, Dyrektor Marketingu w TIM S.A.

Oprócz szeregu działań nakierowanych na szerokie grono interesariuszy, ekologię i promowanie aktywności fizycznej, TIM może pochwalić się również sponsorowaniem wybitnych wrocławskich sportowców – Adriana Meronka, najwyżej klasyfikowanego polskiego golfisty oraz Damiana Szwarnowieckiego, utytułowanego mistrza judo. Działania TIM-u spoza tradycyjnego obszaru operacyjnego wspierają jednak również wprost możliwości biznesowe.

- Podejmujemy wiele działań, aby TIM był atrakcyjnym miejscem pracy – dbamy o komfort biura (mamy nawet huśtawki), rozwój pracowników, ciekawe projekty. Musi być fajnie i ciekawie, jak to określają szczególnie informatycy i specjaliści e-commerce. Wiemy, że w obecnych czasach samo dobre wynagrodzenie to za mało, aby mieć na pokładzie najlepszy zespół – podsumował Prezes Krzysztof Folta.

Więcej informacji można znaleźć w informacji prasowej oraz prezentacji, a także w raporcie okresowym. Pliki dostępne są pod linkami zamieszczonymi poniżej.

 

Linki:

Informacja prasowa nt. I połowy 2019 - link

Prezentacja z konferencji - link

Raport okresowy Grupy TIM za I półrocze 2019 - link

 

 

 

 

Wróć

Nasi klienci