Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

22.12.2020

Raport bieżący 40/2020

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka" lub "TIM S.A.") informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 5/23.10.2020 roku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. w sprawie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych (dalej: "Uchwała") opublikowanej w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 23.10.2020 roku, w dniu 22 grudnia 2020 roku zawarte zostały umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu dla członków Zarządu, innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych (dalej: "Program Motywacyjny") na mocy których przyznane zostały opcje objęcia akcji TIM S.A. w I Transzy za rok 2021, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Uchwale oraz uchwalonym przez Radę Nadzorczą TIM S.A. na podstawie Uchwały Regulaminie programu motywacyjnego TIM S.A. dla członków Zarządu, innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz członków zarządu spółek zależnych (dalej: "Regulamin") w łącznej ilości 366 933 sztuk, z czego:

1) Zarząd TIM S.A. otrzymał łącznie opcje objęcia 183 466 akcji TIM S.A., w tym:

Krzysztof Folta - Prezes Zarządu - opcja objęcia 62 378 akcji TIM S.A.

Piotr Nosal - Członek Zarządu - opcja objęcia 60 544 akcji TIM S.A.

Piotr Tokarczuk - Członek Zarządu - opcja objęcia 60 544 akcji TIM S.A.

2) członkowie zarządu 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach - spółki zależnej TIM S.A. otrzymali łącznie opcje objęcia 91 767 sztuk akcji TIM S.A.

3) osoby wchodzące w skład kluczowej kadry menadżerskiej TIM S.A. otrzymały łącznie opcje objęcia 91 700 sztuk akcji TIM S.A..

Po upływie 24 miesięcy od zakończenia 2021 roku i spełnieniu warunków określonych w Uchwale i Regulaminie ww. osobom zostaną zaproponowane do objęcia akcje TIM S.A. w ilości określonej powyżej, na zasadach opisanych w Uchwale oraz Regulaminie.

Zarząd TIM S.A. podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na sytuację finansową oraz majątkową Spółki oraz potencjalnie na cenę akcji TIM S.A..

 

Wróć

Nasi klienci