Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

12.05.2017

 

Dobre perspektywy Unimy 2000

Na portalu finweb.pl analityk Adam Witczak przybliża sylwetkę spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne. Grupa Unima 2000 jest od blisko 25 lat dostawcą sprzętu i usług z zakresu szeroko pojętego obszaru rozwiązań teleinformatycznych. Grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi typu SLA.

W kwietniu Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 492 390 zł tj. 0,18 zł ( osiemnaście groszy) na jedną akcję. Zarząd zarekomenduje również, aby pozostałą część wypracowanego za rok 2016 zysku tj. kwotę 24 890,31 zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki. (Więcej: LINK).

Notowania Unimy od jesieni 2015 r. wyznaczają trend wzrostowy. Obecnie przekraczają nieznacznie poziom 3 zł. Spółka zachowuje tzw. zlotą regułę bilansową, tzn. kapitał własny przewyższa aktywa trwałe. Zadłużenie jest niskie.

Więcej: www.finweb.pl

 

Wróć

Nasi klienci