Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

18.09.2017

 

Unima 2000 realizuje już projekty big data i GDPR w partnerstwie z IBM

Grupa Unima 2000, realizująca projekty teleinformatyczne, automatyki budowlanej i contact center, zwiększyła w pierwszej połowie 2017 roku skalę prowadzonego biznesu o 16%, do 19,3 mln PLN.

- Wzrost przychodów grupy kapitałowej oceniamy pozytywnie, podobnie jak jednostkowych, gdzie zanotowaliśmy wzrost o blisko 21% rok do roku. Pomimo presji na marże Unima 2000 wypracowała, w ocenie Zarządu, dobre marże – marża brutto na sprzedaży w pierwszej połowie br. wyniosła blisko 19% na poziomie jednostkowym i ponad 14% na poziomie skonsolidowanym – powiedział Krzysztof Kniszner, Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA.

Warto wspomnieć, że Grupa Unima 2000 ma za sobą dobry rok. W 2016 roku przychody wzrosły o ponad 24% względem roku 2015, do 41,5 mln PLN, co pozwoliło na wzrost zysku operacyjnego o 109%, do prawie 1,3 mln PLN i skok zysku netto o 336%, do 741 tys. PLN. Kontynuując politykę dywidendową, Spółka wypłaci 66% zysku roku 2016, co oznacza 18 gr na akcję i stopę dywidendy około 4,5% wobec aktualnego kursu akcji. Dywidenda zostanie wypłacona 5 października br. tym akcjonariuszom, którzy będą posiadali akcje na dzień 20 września.

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Unima 2000 zanotowała 0,4 mln PLN straty netto, co było konsekwencją m.in. podwyższonych kosztów finansowych, na co złożyły się koszty  finansowania zewnętrznego, opłaty za gwarancje kontraktowe, jak również niegotówkowego, księgowego odpisu na udziały spółki zależnej.

- Cały rok 2016 ocenialiśmy pozytywnie, natomiast duży niedosyt mieliśmy pod względem zyskowności w samym czwartym kwartale, co było w dużej mierze wypadkową ogólnej sytuacji na rynku IT. W I półroczu 2017 sprawdziły się nasze oczekiwania co do wzrostu sprzedaży w obszarze  projektów IT, natomiast fakt ten nie przełożył się jednak na oczekiwany wynik w tym segmencie sprzedaży. Wynika to z koncentracji działań na nowych, bardzo perspektywicznych działaniach prosprzedażowych związanych z portfolio IBM, a w szczególności rozwiązań związanych z Big Data i GDPR (zarządzanie danymi osobowymi). Spółka w pierwszym półroczu 2017 wykonała już pierwsze projekty tego typu dla dużych klientów – podkreślił Prezes Kniszner.

W ocenie Zarządu, drugie półrocze br. powinno cechować się znaczącą poprawą marż i bezpośrednio wyniku finansowego za sprawą wspomnianych działań, jak również dzięki konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży w obszarze rozwiązań IT.

W okresie pierwszego półrocza 2017 Grupa Unima 2000 odnotowała zdecydowany spadek przychodów i marż w segmencie automatyki budynkowej.

- Nastąpiło spowolnienie prac w ramach realizowanych projektów, a jednocześnie w zakresie działań handlowych zaobserwowano zatrzymanie działań inwestycyjnych. Nadal utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień publicznych, co spowodowało równoczesny wzrost konkurencji ze strony firm niemających odpowiedniej liczby zleceń. Konkurencja ta przełożyła się bezpośrednio na spadek marży na realizowanych kontraktach. Na podstawie podpisanych umów, oczekiwanego wzrostu tempa prac oraz zaawansowania rozmów handlowych celem Emitenta jest przyspieszenie prac w obszarze automatyki budynkowej i wykonanie wewnętrznych budżetów do końca czwartego kwartału – wyjaśnił Krzysztof Sikora, Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA.

Z uwagi na fakt, że spółki zależne nie zrealizowały założeń budżetowych w pierwszej połowie 2017 roku, Zarząd spółki dominującej zdecydował o dokonaniu odpisu wartości udziałów w spółce Iqnet Sp. z o.o. na kwotę 0,27 mln zł, stanowiącą sumę aktywowanych kosztów transakcji zakupu udziałów. Wartość udziałów Lockus Sp. z o.o. pozostała na niezmienionym poziomie z uwagi na posiadaną przez spółkę nieruchomość, której wartość - zgodnie z aktualnym operatem szacunkowym – przekracza 8 mln PLN.

- Spółka dominująca, zgodnie z polityką rachunkowości, dokonuje testu raz w roku, na koniec roku kalendarzowego, do wyceny bilansowej, dlatego też  decyzja o dokonaniu odpisu już po półroczu wynika z ostrożnościowego podejścia Zarządu – podkreślił Prezes Krzysztof Kniszner.

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA wskazuje, iż uwarunkowania rynkowe oraz spodziewane efekty podjętych inicjatyw wewnątrz Grupy wskazują z wysokim prawdopodobieństwem na zdecydowaną poprawę zyskowności już w drugim półroczu br. W związku z tym Zarząd jest przekonany o długoterminowym rozwoju biznesu Grupy Emitenta i wysokim potencjale do generowania wartości dla akcjonariuszy.

 

***

Grupa Unima 2000 jest od blisko 25 lat dostawcą sprzętu i usług z zakresu szeroko pojętego obszaru rozwiązań teleinformatycznych. Grupa realizuje projekty telekomunikacyjne, projekty automatyki budowlanej oraz profesjonalne usługi w zakresie outsourcingu usług call i contact center. Ważnym segmentem działalności grupy są usługi typu SLA.

Jednostkowo Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA koncentruje się na dwóch samodzielnych obszarach biznesowych, tj. (1) projektowanie, wykonawstwo oraz nadzór inwestycyjny w zakresie tzw. „niskich prądów” dla wiodących firm budowlanych, realizujących duże obiekty budownictwa przemysłowego i użytkowego; w tym obszarze oferuje rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego, instalacji p.poż., kontroli dostępu, BMS oraz bezpieczeństwa przemysłowego; (2) projektowanie oraz implementacja systemów IT - głównie rozwiązań głosowych dla klientów klasy Enterprise, jak również rozwiązań związanych z analizą danych, szeroko rozumianym bezpieczeństwem danych oraz systemów do zarządzania procesami; w ramach tego zakresu działalności oferuje technologie uznanych i sprawdzonych dostawców, jak np.: Avaya, HP, IBM, czy Vocalcom. W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 jest miedzy innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HPE, Fortinet.

Od 2006 roku Unima2000 Systemy Teleinformatyczne SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.unima2000.pl.

 

Wróć

Nasi klienci