Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

20.04.2018

 

Raport bieżący 9/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. podpisany dwustronnie aneks z dnia 4 kwietnia 2018 r. do umowy z dnia 2.11.2005 roku o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego .

Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - Wnioskodawca i TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie informowano raportem bieżącym nr 7/2012 z 5 kwietnia 2012 roku, raportem bieżącym nr 15/2014 z 14 maja 2014 r., raportem bieżącym 28/2014 z 12 listopada 2014r., raportem bieżącym 47/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., raportem bieżącym 50/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. i raportem bieżącym 6/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Na mocy niniejszego aneksu ustalono nowy termin ważności tj. do 31 marca 2019 r., w ramach którego TUiR Allianz udziela gwarancji kontraktowych, natomiast kwota limitu pozostaje na dotychczasowym poziomie 3 000 000 zł. Pozostałe istotne warunki umowy również nie ulegają zmianie. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci