Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

26.04.2018

 

Raport bieżący 10/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w wysokości 328 260 zł tj. 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję. Zarząd zarekomenduje również, aby dywidendę wypłacić z kapitału zapasowego Spółki. Ostateczne decyzje podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci