Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

21.05.2018

 

Raport bieżący 13/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym działając na podstawie §3 Regulaminu Programu skupu akcji własnych podjął uchwałę o zakończeniu z dniem 21.05.2018 r. realizacji Programu skupu akcji własnych (dalej: Program) prowadzonego w oparciu o uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2016 roku z późn. zm., w sprawie: skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. O realizacji Programu zarząd informował raportami bieżącymi nr 33/2016 z dnia 22.11.2016 roku oraz nr 6/2018 z dnia 20.03.2018 roku. Zarząd informuje, że podczas realizacji Programu Spółka nie nabyła żadnej akcji własnej. Spółka jest aktualnie w posiadaniu 118 382 sztuk akcji, nabytych podczas realizacji poprzedniego programu skupu akcji własnych zakończonego w lipcu 2014 roku. Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozwiązanie kapitału rezerwowego w kwocie 1 200 000 zł utworzonego w celu finansowania Programu i przeznaczenie go na kapitał zapasowy Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci