Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

05.06.2018

 

Raport bieżący 15/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks nr 5 z dnia 10.05.2018 roku do umowy z dnia 21.06.2017 roku na wykonanie instalacji teletechnicznych obiektu - Kompleks Biurowy "West Link", Wrocław, ul. Szybowcowa 2 (dalej: Umowa). Stronami Umowy są Spółka jako Wykonawca i West Gate II - Projekt Echo 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach jako Zlecający.

Zgodnie z zawartym Aneksem kwota wynagrodzenia za wykonanie Umowy przyjmuje wartość 1 754 289,95 zł, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 8 czerwca 2018 r. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Kary umowne nie mogą przekroczyć 10% łącznej wartości wynagrodzenia. Umowa spełnia kryterium znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Wróć

Nasi klienci