Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

05.12.2018

 

Raport bieżący 29/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy z dnia 6 lipca 2017 r. o wykonanie robót elektrycznych w ramach inwestycji zlokalizowanej przy ul. Lublańskiej 34 w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie - Wykonawca i Buma Contractor 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) - Zamawiający. O niniejszej umowie informowano raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Aneksem określono nowy termin końcowy realizacji prac objętych umową na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci