Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

03.06.2019

 

Raport bieżący 13/2019

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy z dnia 6 lipca 2017 roku o wykonanie robót elektrycznych w ramach inwestycji zlokalizowanej przy ul. Lublańskiej 34 w Krakowie. Stronami umowy są Spółka jako Wykonawca i Buma Contractor 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) - Zamawiający. O niniejszej umowie informowano raportami bieżącymi nr 23/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku oraz 29/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Aneksem rozszerzono zakres robót dodatkowych i określono nową wartość wynagrodzenia na kwotę 2 946 847,80 zł netto. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

 

Wróć

Nasi klienci