Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

18.03.2020

 

Raport bieżący 4/2020

Zarząd Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (dalej "Spółka") w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, przekazuje informację o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku.

Grupa Kapitałowa Unima 2000 szanuje i dba o zdrowie i życie wszystkich interesariuszy rynku i traktuje działania z tym związane jako priorytetowe, szczególnie w obecnej sytuacji. Stosuje się do zaleceń, wytycznych i działań służb i organów państwowych. Równocześnie wszystkie spółki Grupy zmaksymalizowały wszelkie swoje działania operacyjne na platformach do kontaktu zdalnego. Będziemy prowadzić dalej działalność adekwatnie do zewnętrznych, prawnych i realnych uwarunkowań.

Obecnie w Grupie Kapitałowej, zarówno w obszarze teleinformatycznym jak i niskich prądów - projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem. Jednakże mogą się pojawić opóźnienia lub wręcz przestoje w realizacji projektów związane np. z przerwaniem łańcucha dostaw, wstrzymaniem inwestycji przez Głównych Wykonawców, absencją pracowników. Zagrożeniem dla dalszych działań i realizacji planów mogą być potencjalne wstrzymanie aktualnych negocjacji czy też brak nowych zapytań ofertowych.

W zakresie usług call-center obserwujemy częściową utratę zdolności produkcyjnej z powodu obniżonej dyspozycyjności konsultantów i potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego w siedzibie CC, jednocześnie tam gdzie to możliwe - tu również wdrażana jest praca zdalna.

Na dzień dzisiejszy, ze względu na dynamiczne zmiany sytuacji oraz niewystarczającą ilość wiarygodnych przesłanek, Zarząd Emitenta nie jest w stanie oszacować strat, które mogą się pojawić w związku z pandemią. Jednakże, sądząc po reakcjach klientów i partnerów biznesowych oraz pojawiających się pierwszych symptomach negatywnego wpływu epidemii na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, takie negatywne konsekwencje dla Spółki i Grupy Kapitałowej na pewno się pojawią. O istotnych zmianach Spółka będzie informować poprzez raporty bieżące.

 

Wróć

Nasi klienci