Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

06.05.2020

 

Pandemia sprzyja branży IT,
a za Grupą Unima 2000 udany już poprzedni rok
 

Notowany na GPW dostawca rozwiązań IT, contact center i komunikacji zdalnej zanotował mocny wzrost wygenerowanej wartości dla akcjonariuszy. Przy przychodach wyższych o 6% (46.115 tys. zł) wynik EBITDA wzrósł o 113% w ujęciu rok do roku, do 3.445 tys. zł, a zysk netto – o 166%, do 2.082 tys. zł.

- Zmieniamy się, unowocześniamy, jesteśmy w czołówce firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu. W minionym roku zwiększyliśmy swoje zaangażowanie w obszarach związanych z analityką i predykcją biznesową oraz automatyką procesów biznesowych (BPA). Mamy dobrą i stabilną pozycję wśród odbiorców naszych rozwiązań. To zdywersyfikowane, ale również bezpieczne obszary rynku: naszymi odbiorcami są przemysł (23%), banki (18%) i centra usług (55%), jeżeli chodzi o segment IT, a także centra biurowo-komercyjne (67%) i elektrownie (22%) w segmencie wykonawstwa projektów „niskoprądowych” – wskazuje Krzysztof Kniszner, Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

- Pomimo pandemii funkcjonujemy obecnie w normalnym trybie - przeorganizowaliśmy pracę w stosowny sposób, wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, a technologia pozwala na efektywną pracę zdalną. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o popyt na boty tekstowe i głosowe, rozwiązania komunikacyjne – w tym systemy profesjonalnych wideokonferencji, a także na chmurową transformację contact center, to zmiany biznesowe związane z koronawirusem sprzyjają branży IT. Widzimy również duże zainteresowanie systemami do analityki danych, które pozwalają zwiększać przychody, wyprzedzać konkurencję i podejmować lepsze decyzje. We wszystkich obszarach jesteśmy aktywni i pozyskujemy nowych klientów. Na rok 2020 patrzę z realnym  optymizmem. Zobaczymy, jak czas pandemii odbije się na całej gospodarce, to będzie również determinować efekty działania naszej spółki – dodaje Prezes Krzysztof Kniszner.

Unima 2000 zbudowała w minionym roku dedykowane polskiemu rynkowi rozwiązania chatbotowe i voicebotowe, wykorzystujące komponenty najlepszych technologii, które stanowią o jakości tego typu rozwiązań: silnik sztucznej inteligencji IBM oraz najlepszą technologię transformacji mowy w języku polskim. To unikalne połączenie najlepszych rozwiązań globalnych i lokalnych zaowocowało szerokim zainteresowaniem rynkowym. Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej (cloud computing) bariera wejścia w tak zaawansowane technologie została obniżona do poziomu dostępnego dla klientów o różnej skali – również tych niewielkich, którzy nie mogli sobie dotychczas pozwolić na zakup zaawansowanego sprzętu czy licencji IBM. Spółka prowadzi rozmowy lub projekty pilotażowe z firmami z różnych branż, m.in. ubezpieczeniowej, bankowej, FMCG, transportowej czy kurierskiej.

Podsumowując rok 2019, w segmencie IT warto wskazać na wdrożenie systemu chat / chatbot / cobrowsing / wideoweryfikacja dla Getin Noble Bank, dostarczenie systemu analitycznego do Akademii Sztuki Wojennej, systemu klasy SIEM do firmy NGK Ceramics oraz platformę integracji danych do firmy Synexus Polska. W ramach umowy ramowej z firmą Ultimo realizowane są już raporty analityczne na platformie IBM Cognos. Z sukcesem Unima 2000 wdrożyła również platformę IBM API Connect dla firmy Inter Cars (bezpieczeństwo i provisioning danych dla firm działających w tzw. API Economy).

W ramach prowadzonych projektów PoC należy wskazać na m.in. wykorzystanie analityki predykcyjnej do przewidywania wybuchów (Tauron Wytwarzanie, Elektrownia Łaziska) czy przewidywanie awarii linii produkcyjnych (Grupa Kęty). W tej gałęzi działalności firma osiągnęła znaczące sukcesy docenione przez klientów, co zaowocowało koncepcją ambitnego projektu badawczo-rozwojowego, rozpisanego na trzy lata. W celu realizacji tego przedsięwzięcia firma złożyła wniosek o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą: „Opracowanie zintegrowanego Systemu AI–Elektrownia 4.0 wspierającego gromadzenie, udostępnianie wiedzy technicznej i utrzymanie ruchu w elektrowni, opartego o mechanizmy sztucznej inteligencji oraz analityki predykcyjnej”. W ramach systemów zunifikowanej komunikacji Grupa Unima 2000 świadczy usługi wsparcia technicznego lub rozbudowy dla kilkudziesięciu klientów wykorzystujących systemy UC, a także kontynuuje świadczenie (w modelu SaaS) usług dostępu i wsparcia do Platformy Obsługi Mieszkańca dla Urzędu Miasta Gdańska. Projekt ten uzyskał w 2019 roku nagrodę „Skrzydła IT w administracji”. Sytuacja wywołana przez pandemię koronawirusa podniosła popyt na tego typu rozwiązania wobec powszechnej konieczności przestawienia się firm i administracji publicznej na pracę zdalną, jak również na rozwiązania chmurowe (m.in. Contact Centers świadczone z chmury publicznej), z uwagi na szybkość ich wdrażania, stabilność i praktycznie nieograniczoną skalowalność.

W segmencie „niskoprądowym” (systemy zarządzania budynkiem, instalacje sygnalizacji pożarowej, instalacje elektryczne, teletechniczne, CCTV) w ramach Grupy Kapitałowej Unima 2000 w roku 2019 spółki Unima 2000 i IQnet prowadziły  projekty m.in. w Elektrowni Opole, w biurowcu High5ive w Krakowie (Skanska) oraz innych budynkach tego typu (Piasta Towers, Face2Face, AFI Park, CU Office), w centrum logistycznym firmy Asclepios w Sieradzu, dokonała przebudowy budynku w VIGO System, wykonała instalacje w Muzeum Żup Krakowskich - Kopalnia Soli, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Arsenał - Muzeum Narodowe w Krakowie, Radisson Blu Hotel & Residences Zakopane. Wśród podpisanych nowych kontaktów warto zwrócić uwagę na te, które dotyczą warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego (etap I), wrocławskiego kompleksu biurowego West 4 Business Hub czy krakowskiego Tertium Business Park. Bardzo istotnym projektem realizowanym przez Grupę Unima 2000 jest również Unity Centre, czyli dawny krakowski „szkieletor”. Spółka instaluje w tym obiekcie rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej.

W roku 2019 Grupa Unima 2000 była bardzo aktywna w ramach działalności edukacyjnej i szkoleniowej, prowadząc liczne projekty w tym zakresie – zarówno dotyczące rozwiązań IT i zunifikowanej komunikacji z klientami, jak także np. instalacji niskoprądowych i BMS (zarządzanie budynkami). W roku 2020, w ślad za koniecznością przejścia w tryb zdalnej pracy, zaplanowane są cykle webinarów. Aktualności dostępne są na stronie unima2000.pl.

 

***

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT oraz systemów komunikacyjnych. Jest jedną z najdłużej działających w Polsce spółek z branży nowoczesnych technologii. Od 25 lat projektuje, wdraża i integruje wysokozaawansowane systemy dla biznesu oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie.

Spółka wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center, Unified Communications, Unified Messaging oraz systemy pracy grupowej (Web Collaboration). Dostarcza rozwiązania informatyczne służące do analizy dużych ilości informacji, systemy zabezpieczenia danych oraz systemy zarządzania procesami. Oferuje rozwiązania Big Data umożliwiające m.in. analizę zachowań i preferencji klientów.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych (posiada status IBM Silver Partner). Spółka oferuje również technologie innych uznanych dostawców, jak np.: Avaya, Genesys, Vocalcom, HP, Axxerion czy, z którymi ma umowy partnerskie. W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima2000 jest miedzy innymi partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HPE, Fortinet.

Od 2006 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: IQnet Sp. z o.o. oraz Lockus Sp. z o.o. (właściciel Teleinvention Contact Center).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.unima2000.pl.

 

Wróć

Nasi klienci