Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

06.10.2020

 

Raport bieżący 20/2020

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej: Spółka_ działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.

 

Wróć

Nasi klienci