Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000, Wideo

26.09.2017

 

Data: 26 września 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji finansowej i biznesowej Grupy Unima 2000 po I połowie 2017 roku oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Unima 2000 spodziewa się udanego drugiego półrocza

Grupa Unima 2000 zwiększyła w pierwszej połowie 2017 roku przychody o 16%, co jednak nie przełożyło się na wzrost zysków (więcej: link).

- Naszym celem jest to, aby drugie półrocze pod względem wyników finansowych było lepsze od pierwszego. Mocno pilnujemy marż. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, aby całoroczny wynik nie był dodatni. Zbudowaliśmy też bazę do powrotu wysokich marż w przyszłym roku – podkreśliła Jolanta Matczuk, Członek Zarządu Unimy 2000.tl_files/klienci/nowy/Unima/26.09.2017_U2k_2.jpg

- Mamy bardzo dobre wskaźniki płynności, 5 października wypłacimy 18 gr dywidendy na akcję. W przeciwieństwie do pierwszego półrocza 2016 w analogicznym okresie bieżącego roku osiągnęliśmy dodatni cash flow operacyjny – dodała Jolanta Matczuk.

Zauważyła przy tym, że na wyniki pierwszego półrocza złożyły się czynniki o charakterze przejściowym bądź jednorazowym, jak odpis wartości spółki zależnej, różnice kursowe, wstrzymanie prac instalacyjnych w budynkach z przyczyn niezależnych od spółki oraz zawirowania rynkowe w segmencie contact center, związane z podwyższeniem płacy minimalnej. Bardzo dobrze wygląda sytuacja w segmencie IT.

- Odnotowaliśmy tu wzrost przychodów o około 50% rok do roku i zamierzamy utrzymać ten wzrost również dla całego roku. W pierwszym półroczu ponosiliśmy w obszarze IT koszty pozyskiwania rynku i zdobywania know-how w zakresie nowej oferty big data i zarządzania danymi osobowymi (RODO, GDPR – nowe wymagania w Polsce od maja 2018) z nowym partnerem technologicznym, czyli IBM. Zaczynamy korzystać już z efektów poniesionych kosztów w tym zakresie – powiedziała Jolanta Matczuk.

tl_files/klienci/nowy/Unima/26.09.2017_U2k_3.jpgPoniżej naszych oczekiwań były przychody z dwóch pozostałych biznesów grupy – obszaru instalacji budynkowych i outsourcingowego contact center, jednakże przedstawiciele spółki zakładają nadrobienie wyników w kolejnych kwartałach.

- W segmencie instalacji budynkowych odczuliśmy spowolnienie realizacji kontraktów, gdzie jesteśmy podwykonawcami. Teraz obserwujemy już przyspieszenie, weszliśmy też na nowe budowy. Jednocześnie odczuliśmy poprzez wzrost wartości zaangażowanego kapitału wprowadzenie odwróconego VAT-u, gdyż kupujemy materiały z podatkiem, a wystawiamy faktury bez niego. Nasi partnerzy, jak Echo Investments i Buma, dobrze radzą sobie na rynku, będziemy zatem zyskiwać na ich sukcesach – powiedział Krzysztof Sikora, Członek Zarządu Unimy 2000.

- W segmencie outsourcingu contact center odczuliśmy zawirowania związane ze wzrostem płacy minimalnej. Niektórzy nasi klienci zaakceptowali wzrost cen, ale ograniczyli aktywność, niektórzy zmienili strategię pozyskiwania i obsługi swoich klientów. Sytuacja już się jednak normalizuje, pozyskujemy też nowych klientów. Telemarketing jest efektywny kosztowo, a ze względu na potrzebne inwestycje widać konsolidację rynku, znika szara strefa. To dobra wiadomość dla Unimy – dodał Krzysztof Sikora.


LINKI:

Informacja prasowa nt. wyników finansowych - link

Raport okresowy Grupy Unima 2000 za okres I półrocza 2017 - link

 


Wróć

Nasi klienci