Tu jesteś: Strona główna > Debiut na giełdzie > Harmonogram prac –IPO

Harmonogram prac - IPO

Pierwszy etap

 1. Sprecyzowanie zadań.
  Jasny podział kompetencji. To podstawa dobrej komunikacji na linii Agencja – Spółka. Chcemy, abyście wiedzieli  o procesie upublicznienia jak najwięcej. Im więcej wiemy, tym mniej może nas zaskoczyć. (P&L)
 2. Stworzenie we współpracy ze Spółką “kompendium wiedzy” o firmie. Dzięki temu dziennikarze będą mogli trafnie i precyzyjnie lokować Spółkę na tle branży i całego rynku. Przedstawimy historię Spółki, zakres działalności, pozycję rynkową, wyniki finansowe etc. To ważny element dla sukcesu całego procesu upublicznienia, często pomaga uniknąć prostych błędów, które po publikacji w prasie, czy internecie ciężko sprostować. Czyli: Spółka dostarcza nam informacje, my je odpowiednio redagujemy i dystrybuujemy do mediów. (Spółka/P&L)
 3. Stworzenie katalogu Pytań i Odpowiedzi (Q&A). Kiedy dziennikarz pyta, warto znać odpowiedź. Dzięki temu katalogowi łatwiej uniknąć zaskoczeń. Podpowiemy pytania, które mogą zadać media. Spróbujemy zasugerować odpowiedzi. Kompendium wiedzy oraz katalog Q&A ułatwiają swobodne rozmowy z mediami. Pozwolą także przygotować się na ewentualne działania ze strony, tzw. czarnego PR. Zdarza się, że konkurencja próbuje zdyskredytować przyszłego debiutanta w oczach opinii publicznej i przyszłych inwestorów. Katalog swym zakresem obejmuje również pytania trudne, dotyczące np. niewygodnej przeszłości. Czasami lepiej wyjaśnić „zaszłości” zanim doniosą o nich media. Reasumując: zespół P&L tworzy pytania, na które odpowiada Spółka przy wsparciu P&L. (P&L/Spółka)
 4. Szkolenie medialne Prezesa/Zarządu Spółki. Nauka sztuki komunikacji z mediami, czyli: co mówić, jak mówić, czego nie mówić, jak się zachowywać w trakcie wywiadu, rozmowy telefonicznej, a jak i w sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzimy trening przed kamerą. Na bieżąco skomentujemy wszelkie ewentualne mankamenty - od językowych, po wizerunkowe i merytoryczne włącznie. Później przeanalizujemy nagranie (dodatkowe bardziej szczegółowe uwagi dostaniecie Państwo również na piśmie). Materiał wysyłamy do Państwa w formie plików (zapis próbnego wywiadu i nasza analiza). Dobrze przygotowany Zarząd, to Zarząd spokojny skoncentrowany na merytorycznej rozmowie. (P&L)
 5. Kameralne spotkanie z mediami. Rozumiemy, że pierwsze spotkanie z mediami finansowymi, może być mocno stresujące, nawet po uprzednim szkoleniu. Tym bardziej, że niefortunna wypowiedź może mieć poważne konsekwencje. Dlatego sugerujemy, aby pierwsze spotkanie z dziennikarzami powinno odbyć się w spokojnej, przyjaznej atmosferze - stanowi to ważny fundament późniejszych relacji. Kameralność to znakomita okoliczność do przełamania pierwszych lodów. Pozwala dziennikarzowi zachować Spółkę w pamięci. Ponadto, takie spotkania ułatwiają rzetelne przedstawienie Zarządu, jako sprawnych menedżerów, jak i planów Spółki. Warto wypaść jak najlepiej. Będzie to miało swoje przełożenie w przyszłych publikacjach, czyli w oczach inwestorów. (P&L)
 6. Zainicjowanie artykułów prasowych w mediach informujących o planach wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Zapewniamy publikacje w czołowych agencjach prasowych, mediach ekonomicznych (PAP, Agencja ISB, Gazeta Giełdy Parkiet, Puls Biznesu) oraz w intrnecie. (P&L)
 7. Monitoring mediów, czyli przegląd prasy pod kątem Spółki według klucza zgłoszonych haseł (np. spółka “x”, prezes “y”, spółka zależna “z”). Monitorujemy codziennie. Na bieżąco wysyłamy publikacje w plikach. Alternatywnie, opracowujemy również miesięczne sprawozdania z liczby, charakteru i wydźwięku publikacji. Monitoring dotyczy prasy i internetu, ale opcjonalnie również telewizji i radia. Łącznie obejmuje około 850 tytułów prasy i ewentualnie 200 programów telewizyjnych i audycji radiowych. (P&L)
 8. Zebranie ofert na wybór doradcy finansowego opracowującego merytoryczną część prospektu emisyjnego. (P&L)
 9. Zebranie ofert na wybór Domu Maklerskiego, który będzie oferować nowe akcje spółki. (P&L)
 10. Zebranie ofert na wybór doradcy prawnego, odpowiedzialnego za audyt i przekształcenie sprawozdań zgodnie z wymogami GPW. (P&L)
 11. Wybór doradcy finansowego (Spółka)
 12. Wybór Domu Maklerskiego (Spółka)
 13. Wybór doradcy prawnego (Spółka)

Drugi etap

 1. Rozpoczęcie prac nad merytoryczną częścią prospektu emisyjnego. (Doradca Finansowy)
 2. Rozpisanie schematu serwisu internetowego od strony relacji inwestorskich. Internetowa strona relacji inwestorskich powinna stanowić określoną strukturę, czyli zawierać określone zakładki, w których będą umieszczane informacje zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Pomożemy Spółce zainicjować, bezpośrednio na stronie internetowej, schemat (wygląd) takiego działu oraz przygotować i zamieścić pierwsze informacje, które po debiucie Spółka będzie mogła samodzielnie aktualizować. (P&L)
 3. Przeprowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie rynkowe będziemy rozmawiać z instytucjami o Spółce i będziemy zachęcać do zapoznania się z kompendium wiedzy, z informacjami o branży. (P&L)
 4. Szkolenie przez specjalistów z warszawskiej giełdy. Jeśli tylko Spółka wyrazi takie życzenie, zorganizujemy kurs Szkoły Giełdowej. W ramach siedmiogodzinnych warsztatów dla całego Zarządu/kierownictwa specjaliści z GPW zapoznają przedstawicieli Spółki krok po kroku z aspektami dotyczącymi rynku kapitałowego. Omówią zasady obowiązków informacyjnych i funkcjonowanie spółki na rynku kapitałowym oraz doradzą, jak napisać dobry prospekt emisyjny i jak ułożyć współpracę z firmami doradczymi. (P&L)
  http://www.szkolagieldowa.pl/
 5. Opracowanie strategii informacyjnej Spółki w zakresie komunikowania się z rynkiem kapitałowym.  Nie ma nic ważniejszego w komunikacji z rynkiem niż jasność i spójność wypowiedzi Spółki. Szczególnie wśród członków jednego zarządu. Często „dwugłos” zarządu jest odbierany jako próba ukrycia prawdy, a przynajmniej, jako brak profesjonalizmu. Zarząd może dyskutować na wszystkie tematy, ale tylko we własnym gronie. W zewnętrznych kontaktach z mediami i rynkiem Spółka musi mówić jednym głosem. Pomożemy wypracować zasady ułatwiające wypracowanie spójnej polityki informacyjnej, z jasnym określeniem odpowiedzialności. Dzięki temu Spółka uniknie, poważnych konsekwencji. W przypadku Spółki publicznej nieostrożność wypowiedzi może mieć poważne konsekwencje, każde słowo może być zyskiem lub stratą giełdowych inwestorów. Warto wiedzieć, kto powinien mówić, co oraz kiedy mówić, a kiedy nie. (P&L)
 6. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu relacji inwestorskich dla Zarządu Spółki. Zanim spotkacie się Państwo z “rynkiem”, niezbędne jest szkolenie. Podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, podpowiemy czego oczekują zarządzający i analitycy. Przekażemy, jakie informacje są istotne dla rynku, jak należy je komunikować, czego należy się wystrzegać. Czyli jak dobrze zaprezentować Spółkę, aby zachęcić do zainwestowania w Spółkę potencjalnych inwestorów. (P&L)
 7. Przedstawienie oferty na projekt, wydruk i kolportaż prospektu emisyjnego. (P&L)
 8. Przygotowanie prognozy finansowej i jej audyt. (Spółka/ Audytor)
 9. Wniesienie opłat w Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych. (Spółka)
 10. Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. (Spółka)
 11. Przeprowadzenie audytu wizerunkowego. To pierwszy ważny sprawdzian reputacji Spółki oraz „popularności” branży w jakiej działa. Po ocenę zwrócimy się do dziennikarzy oraz  do około 30 przedstawicieli instytucji finansowych potencjalnie zainteresowanych inwestycją w Spółkę. Fundusze to zdecydowanie najważniejsza grupa inwestorów. Ich zaangażowanie w nową emisję, oprócz tego, że w ogóle gwarantuje jej powodzenie, to buduje dobre postrzeganie przez mniejszych inwestorów. Zbierzemy opinię od towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, inwestycyjnych oraz analityków biur maklerskich. (P&L)
 12. Poprawki do prospektu. Do złożonego przez Spółkę prospektu, Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza swoje uwagi. To zupełnie normalne i nie zdarzyło się aby KNF zaaprobował prospekt bez zastrzeżeń. Im jest ich mniej, tym lepiej, ale sto nie jest liczbą wygórowaną. Należy być cierpliwym i pokornie stosować do wskazówek regulatora. Prospekt, to najważniejszy dokument w procesie upubliczniania Spółki. (Doradca Finansowy/ Biuro Maklerskie/Spółka)
 13. Oferta  na kampanię reklamową. Skuteczna kampania reklamowo-marketingowa w mediach wymaga budżetu (Spółka) oraz harmonogramu ukazywania się reklam (gdzie, ile i jakiej wielkości), grafika (projekt graficzny) i osoby koordynującej. Pomożemy korzystnie umiejscowić reklamy, czyli zadbamy o to, by były widoczne. (P&L)

Trzeci etap

 1. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Akceptując prospekt emisyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, pozwala na przeprowadzenie IPO.
 2. Druk i dystrybucja prospektu emisyjnego. W dobie Internetu druk prospektów nie jest już obligatoryjny. Warto jednak wydrukować kilkadziesiąt sztuk, aby potencjalnym inwestorom ułatwić poznanie Spółki. Polecimy zaprzyjaźnioną drukarnię, która zapewni kompleksowo projekt okładki, skład, druk i dystrybucję prospektu. (P&L)
 3. Konferencja prasowa dla mediów i przedstawicieli instytucji finansowych. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, a przed indywidualnymi spotkaniami z przedstawicielami funduszy warto zaprezentować Spółkę szerokiemu rynkowi. (P&L)
 4. Road show, czyli spotkania z inwestorami finansowymi. Zarząd będzie miał możliwość bezpośredniego zaprezentowania Spółki analitykom i zarządzającym. To jeden z najważniejszych sprawdzianów przed rozpoczęciem oferty. Przyjętą formą są spotkania one-on-one . Zawsze uczestniczymy w tych spotkaniach, wspierając wiedzą i doświadczeniem. (P&L)
 5. Sporządzenie mini prospektu. Jeśli Spółka zdecyduje się na ten typ działań reklamowych wspierających emisję, przygotujemy mini prospekt do druku w prasie. Będą to najważniejsze informacje o Spółce. W dziennikach gospodarczych mini-prospekt zajmuje 1-12 stron. Sądzimy, że 3-4 strony wystarczą, ale decyzja należy do Spółki. (P&L)
 6. Koordynacja działań na linii Spółka - media (właściwie dział reklamy na potrzeby IPO). Koordynujemy kiedy i gdzie pojawią się konkretne reklamy (mini-prospekt, informacje o book-buildingu, terminach i miejscach zapisów na akcje). Wszystko musi być dopilnowane. (P&L)
 7. Informacja o zapisach. To rodzaj przypomnienia rynkowi o zapisach na akcje Spółki. Stworzymy i zajmiemy się dystrybucją informacji prasowej o terminach rozpoczęcia i zakończenia zapisów. Media zazwyczaj zamieszczają tę informację - nie wyklucza to jednak zamieszczenia dodatkowej informacji w postaci reklamy. (P&L)
 8. Miejsce debiutu - sala notowań. Jeżeli czas na to pozwoli, sugerujemy zapoznanie się z salą notowań w przededniu debiutu. Pozwala to „oswoić” miejsce. Przybliżymy wszystko, co jest związane z uroczystością. Z doświadczenia wiemy, że bardzo pomaga to w opanowaniu stresu towarzyszącego „wejściu na parkiet”. (P&L)
 9. Debiut. Sala notowań GPW dla  debiutantów jest nieodpłatna. Spółka opanowuje stres przed godziną „0”, P&L organizuje całość. Zaprosimy media, pomożemy przygotować prezentację o Spółce, podpowiemy kwestie do przemówienia - komu i w jakiej kolejności podziękować. My dopilnujemy wszystkiego, Spółka musi „tylko” zadebiutować (Spółka/P&L)
 10. Gratulujemy! Na tym etapie to już wszystko. Ale debiut to początek zupełnie innej drogi. Bycie Spółką notowaną na GPW to wyróżnienie, ale to obowiązki. Od teraz na sukcesy Spółki liczą tysiące akcjonariuszy, tych małych, średnich i dużych. Trzeba się z nimi liczyć, informować i wyjaśniać. Teraz jesteście Spółką notowaną i zapraszamy do działów Corporate Communication oraz Relacje Inwestorskie.

Nasi klienci