Tu jesteś: Strona główna > Relacje inwestorskie > Oferta relacji inwestorskich

Oferta relacji inwestorskich

1. PRZYGOTOWANIE I SZKOLENIE (TEORIA)

 • Tworzymy fundamenty pod nową politykę informacyjną Spółki.
 • Doradzamy w zakresie sposobu komunikacji z rynkiem kapitałowym (merytoryczne i formalne wymogi informacyjne).
 • Przygotowujemy zarząd Spółki do kontaktów z analitykami i inwestorami; szkolimy z zakresu efektywnej komunikacji z poszczególnymi przedstawicielami instytucji finansowych.
 • Pomagamy w przygotowaniu wyczerpujących informacji dotyczących Spółki (prezentacje, komunikaty, broszurki) dla instytucji finansowych.
 • Doradzamy i pomagamy przy tworzeniu i prowadzeniu działu (zakładki) relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki:
  • wygląd (layout) i rozmieszczenie strukturalne poszczególnych informacji (doradztwo),
  • merytoryczny zakres informacji (doradztwo) przygotowanie i opracowanie informacji (tzw. wkład) na stronę (doradztwo i pomoc).

2. RELACJE (PRAKTYKA)

 • Organizujemy spotkania zarządu z przedstawicielami instytucji finansowych (analitycy biur maklerskich, analitycy i zarządzający portfelem TFI, OFE, TU):
  • spotkania indywidualne (one-to-one, roadshow),
  • spotkania grupowe (konferencje, śniadania, briefingi),
  • imprezy wyjazdowe (do siedziby zakładu).
 • Prowadzimy stały „dialog” w imieniu Spółki z przedstawicielami instytucji finansowych (rozmowy osobiste, telefoniczne, mailowe).

Nasi klienci