Tu jesteś: Strona główna > Debiut na giełdzie > Zalety i wady upublicznienia

Zalety i wady upublicznienia

Zalety

 • Prostszy dostęp do finansowania. Możliwość pozyskiwania środków potrzebnych do finansowania inwestycji poprzez emisje akcji. Pieniędzy pozyskanych w ten sposób nie trzeba oddawać, jak to ma miejsce w przypadku emisji obligacji lub kredytu bankowego.
 • Wzrost wiarygodności dla banków. Z uwagi na transparentność spółki publiczne cieszą się większą przychylnością instytucji finansowych. Pozyskanie finansowania bankowego przez spółkę giełdową jest możliwe zazwyczaj na korzystniejszych warunkach.
 • Płynność akcji. Akcje spółki publicznej są aktywem łatwo zbywalnym. Akcjonariusze nie mają kłopotu z ustaleniem ich ceny, bowiem wyceny dokonuje codziennie rynek giełdowy.
 • Wzrost prestiżu spółki. Uzyskanie statusu spółki publicznej oznacza większe zaufanie do spółki inwestorów, kontrahentów i klientów. Prezentacja spółki w trakcie oferty publicznej to swoista kampania reklamowa.  .
 • Programy motywacyjne. Istnieje możliwość skonstruowania wielu programów motywacyjnych opartych na akcjach. Łatwa zbywalność walorów oraz możliwość wzrostu ich kursu pozwala przyciągnąć i zatrzymać w spółce kluczowych pracowników.
 • Przejęcia za akcje. Spółka giełdowa może wykorzystać własne akcje jako „środek płatniczy” w przypadku akwizycji. Dzięki temu spółka może dokonać ciekawego przejęcia, nie zadłużając się i nie wydając pieniędzy z własnej kasy.
 • Możliwość konwersji zadłużenia. W razie wystąpienia trudności z obsługą zadłużenia spółka notowana na giełdzie ma możliwość dokonania konwersji tego zadłużenia na nowe akcje.
 • Możliwość spieniężenia sukcesu. Dotychczasowi właściciele mają możliwość sprzedaży części swoich pakietów na zasadach rynkowych, często wyraźnie powyżej cen z ofert pojedynczych podmiotów finansowych. Nie trzeba też oddawać kontroli nad spółką, co ma miejsce przy transakcjach z inwestorem branżowym lub funduszami typu private equity.

Wady

 • Koszty. W drodze na giełdę konieczne jest poniesienie pewnych kosztów. To jednak tyczy się również emisji obligacji i wprowadzenia ich do obrotu. Uzyskanie kredytu bankowego jest też z reguły związane z prowizjami.
 • Ograniczenie „władzy” dotychczasowych właścicieli. Część spółki stanie się własnością nowych akcjonariuszy. Pieniędzy pozyskanych dzięki emisji nie trzeba jednak oddawać.
 • Jawność działania. Konieczność publikowania raportów i sprawozdań z działalności. To jednak również oznacza wzrost wiarygodności dla kontrahentów.
 • Nacisk na bieżące zwiększanie zysków. Cena akcji zależy w znacznym stopniu od bieżących wyników finansowych, zarząd często znajduje się pod presją utrzymania ciągłego wzrostu zysków.
 • Stosunkowo długi okres oczekiwania na środki. Procedury związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji trwają znacznie dłużej niż uzyskanie kredytu bankowego. Często jednak banki nie skredytowałyby przedsięwzięć finansowanych dzięki emisji akcji.
 • Wahania kursów akcji. Wartość rynkowa spółki jest w pewnym stopniu uwarunkowana koniunkturą na giełdzie. Oprócz spadków są jednak również wzrosty. Ważny więc jest czas transakcji.

Nasi klienci