Grupa K2 szacuje rezultaty pierwszego kwartału 2021 roku

Grupa K2 szacuje rezultaty pierwszego kwartału 2021 roku Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za okres styczeń-marzec roku 2021. Wynika z nich, że był to najlepszy pierwszy kwartał w historii spółki.   Wybrane...

Grupa K2 z rekordowymi wynikami w roku 2020

Grupa K2 z rekordowymi wynikami w roku 2020 Technologiczno-marketingowa Grupa K2 zanotowała najwyższe przychody i rezultaty finansowe w swojej historii. Zamierza inwestować w kompetencje i usługi, uzupełniające i wspierające obecne portfolio – nowe przedsięwzięcia,...

Raport okresowy roczny za 2020 R

Raport okresowy roczny za 2020 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 Przychody netto ze sprzedaży usług 10 148 11 294 2 268 2 625 Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -612 -448 -137 -104 EBITDA 1 162 1 286 260 299...