Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedaży usług 106 537 103 917 23 274 23 226 Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 6 424 8 686 1 403 1 941 EBITDA 9 213...

Raport okresowy roczny za 2021 R

Raport okresowy roczny za 2021 R   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 Przychody netto ze sprzedaży usług 10 762 10 148 2 351 2 268 Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -438 -612 -96 -137 EBITDA 1 288 1 162 281 260...

Kurs K2 Holding w drodze na opór przy 28 zł

Kurs K2 Holding w drodze na opór przy 28 zł. Trigon DM wskazuje na kluczowe negocjacje z Netią   Analitycy Trigon DM, w raporcie sprzed kilku dni, utrzymali cenę docelową akcji K2 Holding przy 31 zł. Nadal rekomendują kupno akcji spółki. Kluczowym wydarzeniem, na...

Otrzymanie oferty zakupu akcji Spółki Oktawave S.A.

Raport bieżący 6/2022   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z 12.04.2022 r., Zarząd “K2 Holding” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała od Netia S.A. ofertę (“Oferta”) zakupu 100 %...