Data: 8 czerwca 2022 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Gamedust po publikacji raportu rocznego 2021 i raportu kwartalnego Q1 2022 oraz wskazanie perspektyw na kolejne okresy

 

Gamedust celuje w zyskowny rok 2023

 

Za rok 2021 giełdowy Gamedust zanotował stratę rzędu 1,3 mln zł. Rok 2022 upływa pod znakiem inwestycji w rozwój, a rok 2023 powinien pokazać już przynajmniej częściowo ich wartość biznesową.

– Planujemy przekroczyć próg rentowności w przyszłym roku. Z kolei rok 2021 był okresem, w którym rozpoczął się proces zmiany przedmiotu działalności spółki giełdowej po odwrotnym przejęciu i połączenia z Gamedust sp. z o.o., a na wynik miały wpływ także inne czynniki, jak realizacja projektu GameINN oraz inwestycja w spółkę zależną Bluekey – wskazał Prezes Paweł Flieger.

Jestem przekonany, że w kolejnych okresach o wynikach będzie decydowała przede wszystkim działalność podstawowa, jaką jest produkcja i wydawanie gier komputerowych, głównie na platformy VR – dodał szef Grupy Gamedust.

Działalność Grupy Gamedust jest oparta strategicznie na trzech liniach biznesowych: własne gry wirtualnej rzeczywistości (VR), działalność usługowa w obszarze produkcji oraz wydawania gier innych producentów oraz rozwój autorskiej linii biznesowej, polegającej na łączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości (Connected Realities).

Gamedust posiada w portfolio cztery tytuły (Neverout, Overflight, Spuds Unearthed i Yupitergrad), których łączna sprzedaż na wszystkie platformy przekroczyła narastająco 200 tys. kopii, co należy ocenić bardzo pozytywnie z dwóch względów: (1) w poprzednich latach rynek VR był dużo mniejszy z powodu niedoskonałości technologii i penetracji rynku, (2) Yupitergrad jest niezwykle wysoko doceniany przez graczy. Obecnie trwają prace nad Yupitergrad 2: The Lost Station.

W ramach działalności z drugiego wymienionego obszaru na 2022 rok zapowiedziane zostały trzy tytuły, których Gamedust będzie wydawcą: Best Forklift Operator, Sunrise GP oraz Rooms of Realities. Ten ostatni tytuł produkowany jest przez spółkę-córkę Bluekey, która docelowo ma stworzyć ekosystem związany z wirtualizacją fizycznych escape roomów.

O ile Gamedust nie czuje się w tym momencie potrzeby oraz możliwości przeniesienia na główny parkiet GPW (jest spółką notowaną na NewConnect), o tyle niewykluczony jest debiut Bluekey.

– Obecny sentyment rynkowy do spółek gamingowych znacznie się pogorszył, więc te potencjalne plany na razie odłożyliśmy. Planujemy dowiezienie spółki w takiej kondycji, byśmy mieli wybór, czy chcemy ją umieścić na rynku papierów wartościowych, czy rozwijać w inny sposób. Decyzję, czy spółka będzie miała debiut na którejkolwiek z giełd będzie można podejmować najwcześniej za rok. Jest to jedna z opcji, którą poważnie rozważamy – wskazał Prezes Flieger.

– Jako Gamedust zamierzamy jednocześnie korzystać z możliwości, które daje nam giełda. Po umorzeniu akcji własnych myślimy na temat emisji, ale jest to skorelowane z tym, jak mocno jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość planów do realizacji. W tej chwili weryfikujemy ścieżki rozbudowy studia, rozbudowy o kolejne zespoły produkcyjne, ewentualnie akwizycji – dodał Paweł Flieger.

Zapewnił jednocześnie, że trudna współpraca z audytorem przy publikacji pierwszego giełdowego raportu rocznego, co poskutkowało czasowym zawieszeniem notowań spółki, była wydarzeniem jednorazowym, które nie ma prawa powtórzyć się w przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Raport okresowy Q1 2022

Raport okresowy 2021

Najnowsze informacje z Grupy Gamedust