Raport Bieżący nr 1/2023

 

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

 

 

 

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

 

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.

 

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

 

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023r. – 14 sierpnia 2023 r.

 

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

 

– raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

 

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.