Raport bieżący z plikiem 47/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. („Program”; o założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022), Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 19 grudnia 2022 r. – 1600 akcji własnych o łącznej wartości 83 660,40 zł, za średnią jednostkową cenę 52,29 zł, stanowiących łącznie 0,0099 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0091 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 20 grudnia 2022 r. – 1200 akcji własnych o łącznej wartości 62 340,00 zł, za średnią jednostkową cenę 51,95 zł, stanowiących łącznie 0,0074 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0069 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 21 grudnia 2022 r. – 703 akcji własnych o łącznej wartości 36 415,40 zł, za średnią jednostkową cenę 51,80 zł, stanowiących łącznie 0,0043 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 22 grudnia 2022 r. – 750 akcji własnych o łącznej wartości 39 000,00 zł, za średnią jednostkową cenę 52,00 zł, stanowiących łącznie 0,0046 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0043 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 23 grudnia 2022 r. – 250 akcji własnych o łącznej wartości 12 825,00 zł, za średnią jednostkową cenę 51,30 zł, stanowiących łącznie 0,0015 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0014 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 120 025 akcji własnych stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 19-23.12.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl