Raport bieżący z plikiem 23/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego informacje, które w dniu 23 czerwca 2022 r. zostały przekazane Akcjonariuszowi Spółki, w odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 9 czerwca 2022 r. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl