Raport bieżący 44/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2021 r. Pan Witold Kruszewski, Członek Zarządu Emitenta, złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na 30 września 2021 r. W oświadczeniu nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.