Raport Bieżący nr 1/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07.01.2022 roku, w obecności notariusza – Karola Barańskiego – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, w lokalu przy ul. Wojskowej 6 w Poznaniu, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

 

 

 

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl