Analitycy Trigon DM, w raporcie z 2 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla K2 Holding od zalecenia „kupuj” z ceną docelową na poziomie 33 zł.

Raport wydano przy kursie 21,7 zł.

 

„Po okresie niższej rentowności w 2019 r. spółka zaskoczyła wynikami w roku 2020, kiedy skokowo wzrosły zyski w biznesie software i mediowym. Poprawa postrzegania przez inwestorów skutkowała ponad dwukrotnym wzrostem kapitalizacji, a wśród projektów spółki na znaczeniu obok Fabrity zaczął zyskiwać także wzrostowy biznes chatbotów” – napisali analitycy w raporcie.

 

„Korekta kursu w ciągu ostatnich trzech miesięcy stanowi według nas okazję inwestycyjną, szczególnie biorąc pod uwagę to, że perspektywy przed liniami biznesowymi związanymi z IT (software, boty, cloud) pozostają pozytywne, a osiągnięty w 2020 roku wyższy poziom wyników na poziomie przychodowym jak i EBITDA zostanie według nas w kolejnych latach co najmniej utrzymany” – dodali.

 

Po stronie ryzyk analitycy Trigon DM dostrzegają: możliwe zaostrzenie konkurencji w sektorze software house oraz w marketingu, co wpłynęłoby na obniżenie marż, ryzyko utraty klientów (choć nie jest kluczowe z uwagi na skalę dywersyfikacji), ryzyko utraty kluczowych pracowników, szczególnie w biznesie IT oraz ryzyko wyhamowania tempa wzrostu lub przedłużającego się braku rentowności w projekcie PerfectBot.

 

Trigon DM szacuje, że w tym roku spółka zanotuje 4,4 mln zł zysku netto i 7,4 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach rzędu 125,7 mln zł. W 2022 r. zysk netto ma wzrosnąć do 5,3 mln zł, EBIT do 8,6 mln zł, a obroty do 131,5 mln zł.

 

Raport został przygotowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

 

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Dominik Niszcz. W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z raportem.

 

Data pierwszego rozpowszechnienia raportu to 2 września, godz. 8.00 (PAP Biznes)

 

jow/ ana/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl