Najbliższe wydarzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

grudzień 22, 2020

Raport bieżący z plikiem 23/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2020 roku.

 

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.