Najbliższe wydarzenia

AB

Maj 21, 2020

Data: 21 maja 2020 roku

 

Temat: Omówienie sytuacji finansowej oraz biznesowej Grupy AB po Q1 2020

 

Grupa AB umacnia pozycję lidera w dobie koronawirusa

 

Grupa AB ma za sobą kwartał dwucyfrowych wzrostów sprzedaży i wyników finansowych z jednoczesnym umocnieniem pozycji rynkowego lidera. Był to też okres korzystania na byciu wiodącym dostawcą rozwiązań e-commerce oraz czas potwierdzenia efektywności automatycznej logistyki, przygotowanej na silny wzrost znaczenia e-commerce [więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych pod tekstem].

 

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/AB/21.05.2020_AB_2.jpgWarto zauważyć, że pomimo zawirowań związanych z pandemią Grupa AB utrzymała ciągłość dostaw dzięki bezpiecznej polityce zapasów i bieżącej skuteczności operacyjnej. Z kolei w drugiej połowie marca skokowo zwiększył się popyt na sprzęt IT  powiązany ze zdalną pracą i nauką.

 

Otoczenie ogólnie nam sprzyjało, a dzięki przewagom  konkurencyjnym rośliśmy dwa razy szybciej niż rynek.
Udowodniliśmy też, że na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i stabilność. Pierwszy kwartał kończyliśmy w sytuacji dużej niepewności, więc mimo rosnącej sprzedaży mocno zadbaliśmy o płynność finansową, o gotówkę, wyraźnie skróciliśmy cykl konwersji  gotówki
– wskazał Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. finansowych w AB S.A.

 

W skróceniu czasu rotacji należności pomógł wzrost znaczenia kanału e-commerce (krótsze terminy płatności) względem zamkniętych od połowy marca sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Jednocześnie ze względu na limity kredytu kupieckiego / ubezpieczeń należności klienci płacili niekiedy zobowiązania przed terminem, aby otrzymać kolejne
dostawy. Z kolei szybka rotacja asortymentu przeznaczonego do nauki i pracy zdalnej pozwoliła na wypłaszczenie cyklu rotacji zapasów pomimo wzrostu skali działania.

 

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/AB/21.05.2020_AB_3.jpg– Lockdown zaburza proste porównania rok do roku też na przykład w zakresie kosztu sprzedaży, gdzie tradycyjnie księgowane są promocje, opłaty półkowe itd., a w obliczu obecnych zmian rynkowych dużo elementów zostało w naturalny sposób przeniesione do ceny i marży, na inne poziomy rachunku wyników. Dlatego zysk brutto na sprzedaży wzrósł aż o połowę, podczas gdy przychody i zyski o około 20% – wyjaśnił CFO Grupy AB.

Uczestników spotkania interesowały również kwestie związane z postrzeganiem przyszłości przez Grupę AB. W tym kontekście strategia rozwoju oparta na dywersyfikacji i bezpieczeństwie pozostaje bez zmian.

W prezentacji pokazujemy osiem przewag konkurencyjnych na czas pandemii. Po okresie paniki rynkowej następuje adaptacja uczestników rynku, a następnie zobaczymy nową rzeczywistość, nową
normę. Na wszystkie etapy transformacji jesteśmy przygotowani i umacniamy swoją pozycję. Szczególnie cieszy nas przyspieszenie pozytywnych trendów w takich obszarach jak praca/nauka, VR/AR, cyberbezpieczeństwo, łączność, przemysł 4.0 czy formułowanie modeli biznesowych jako dostęp do usługi (XaaS)
– wskazał
Grzegorz Ochędzan.

 

Jednocześnie podkreślił bardzo duże rozstrzelenie prognoz dla rynku IT w Europie na obecny rok.

 

– Dlatego robimy swoje, elastycznie dostosowując się do sytuacji i kreując rynek. Wykorzystujemy szanse, minimalizujemy  zagrożenia. Zachowujemy się też fair wobec naszych partnerów, nieustannie wsłuchujemy się w ich potrzeby. Ogólnie warto mieć na
uwadze, że w regionie CEE wydatki na IT per capita gonią Zachód, ale jest tu jeszcze bardzo dużo miejsca na wzrost
– podsumował CFO Grupy AB.

 

Linki:

 

Informacja prasowa- link

 

Prezentacja z konferencji – link

 

Raport okresowy Grupy AB – link