Relacje inwestorskie

Jesteśmy jedyną agencją, która w pełni wyrosła z działań w zakresie relacji inwestorskich.

Stawiamy przede wszystkim na bezpośrednie kontakty z uczestnikami szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Klienci P&L, przy wsparciu naszych specjalistów, pozyskali z rynku setki milionów złotych. Zarówno w ramach IPO, jak i kolejnych emisji publicznych i prywatnych. Pomoc z naszej strony jest swoistą rękojmią dla uczestników rynku, że relacje z nimi prowadzone są uczciwie, a Spółka jest godna zaufania.

Jesteśmy również otwarci na potrzeby indywidualnych graczy giełdowych. Ich zaufanie jest kapitałem, , którym można finansować dalszy rozwój. Doradzimy jak, oraz pomożemy operacyjnie zbudować lub odbudować, a co ważne – także utrzymać dobre relacje z każdą grupą potencjalnych akcjonariuszy i szerzej – interesariuszy.

Relacje, które budujemy, przekładają się na pożądany wizerunek, rozpoznawalność i zaufanie, a finalnie – na lepszą wycenę i płynność akcji, możliwość uzyskania lepszych parametrów finansowania dłużnego i ubezpieczeń należności, a także większe zainteresowanie ofertą produktów/usług Spółki.

 

%

Relacje Inwestorskie

%

Relacje z mediami

%

Satysfakcji

Nasze działanie opieramy na trzech krokach:

Postrzeganie

Aby relacje inwestorskie były skuteczne, zaczynamy od sprawdzenia stanu bieżącego, czyli przeprowadzenia analizy dotychczasowych działań Spółki oraz określenia status quo jej postrzegania wśród poszczególnych grup interesariuszy. Dzięki temu możemy wyciągnąć wnioski i zaproponować potrzebne zmiany. Przeprowadzimy dla Państwa badanie opinii wśród kilkudziesięciu instytucji finansowych (TFI, OFE, TU, analitycy biur i domów maklerskich). Przeanalizujemy jakość i skuteczność prowadzonych relacji inwestorskich oraz mocne i słabe strony dotychczas podejmowanych działań. Przy okazji przeprowadzimy audyt postrzegania Spółki i branży. W rezultacie możemy przedstawić ocenę, wnioski oraz proponowane działania.

Drugi debiut, czyli gruntowne zmiany!

Kiedy znamy punkt startowy, przechodzimy do wdrażania nowej strategii komunikacji z rynkiem. Ponieważ zmiany są na ogół gruntowne, nazywamy je umownie „drugim debiutem”. Podzielimy się naszą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Podpowiemy, co komunikować i w jaki sposób. Jeśli będzie taka potrzeba, zaczniemy zmiany od strony internetowej, a skończymy na całościowej polityce informacyjnej firmy. Zdradzimy, co aktualnie interesuje analityków. Zadbamy, aby relacje z rynkiem były spójne i czytelne, a uczestnicy rynku czuli się komfortowo, obdarzając zaufaniem Spółkę. To zdecydowanie procentuje!

 

 

Idziemy w rynek

Kiedy wiecie Państwo już, co i jak mówić, a wspólnie mamy opracowany plan działań, czas na praktykę. Konferencja dla analityków i dziennikarzy, wyjazd do Spółki? Zorganizujemy i zapewnimy pełną obsługę wydarzenia. Gwarantujemy pozytywną zmianę nastawienia “rynku”, o ile relacje będą prowadzone w sposób ciągły i jednolity. Drobni inwestorzy czy instytucje finansowe inwestujące w akcje, mają ten sam cel – chcą zarobić. Chcą wiedzieć jak najwięcej o tym, co obecnie dzieje się w Spółce oraz co czeka firmę w przyszłości. Często prowadzimy działania edukacyjne, aby szeroki rynek poprawnie rozumiał działalność i model biznesowy firmy. Wtedy nawet nienajlepsze informacje są przyjmowane ze zrozumieniem, a kurs akcji zachowuje się zdecydowanie lepiej niż porównywalnych spółek, które nie zadbały o zrozumienie u interesariuszy.

Z każdym giełdowym graczem nie można jednak spotkać się osobiście, dlatego komunikację z akcjonariuszami należy wspierać działaniami PR (media drukowane i elektroniczne) – to skuteczna forma kontaktu z szeroko rozumianym “rynkiem”.

Oferta Relacji Inwestorskich

1. PRZYGOTOWANIE I SZKOLENIE (TEORIA)

Z
Tworzymy fundamenty pod nową politykę informacyjną Spółki;
Z
Doradzamy w zakresie sposobu komunikacji z rynkiem kapitałowym (merytoryczne i formalne wymogi informacyjne);
Z
Przygotowujemy zarząd Spółki do kontaktów z analitykami i inwestorami oraz dziennikarzami; szkolimy z zakresu efektywnej komunikacji z poszczególnymi osobami;
Z

Pomagamy w przygotowaniu wyczerpujących informacji dotyczących Spółki (prezentacje, komunikaty, broszurki) dla instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych;

Z
Doradzamy i pomagamy przy tworzeniu i prowadzeniu działu relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki:

  • wygląd (layout) i rozmieszczenie strukturalne poszczególnych informacji,
  • merytoryczny zakres informacji,
  • przygotowanie i opracowanie informacji na stronę.

2. RELACJE (PRAKTYKA)

Z

Organizujemy spotkania zarządu z przedstawicielami instytucji finansowych (analitycy biur maklerskich, analitycy i zarządzający portfelem TFI, OFE, TU) i mediów:

 

  • spotkania indywidualne (one-to-one, roadshow),
  • spotkania grupowe (konferencje, śniadania, briefingi),
  • imprezy wyjazdowe (do siedziby zakładu).
Z

Organizujemy spotkania zarządu z przedstawicielami instytucji finansowych (analitycy biur maklerskich, analitycy i zarządzający portfelem TFI, OFE, TU) i mediów:

 

  • spotkania indywidualne (one-to-one, roadshow),
  • spotkania grupowe (konferencje, śniadania, briefingi),
  • imprezy wyjazdowe (do siedziby zakładu).
Z

Prowadzimy stały „dialog” w imieniu Spółki z przedstawicielami szerokiego rynku (rozmowy osobiste, telefoniczne, mailowe).

Pakiety akcji

Jesteś właścicielem znaczącego pakietu akcji? Chcesz go sprzedać bez negatywnego echa na szerokim rynku, bez negatywnego wpływu na kurs akcji? Dzięki naszemu doświadczeniu z zakresu relacji inwestorskich wiemy, jakich pakietów akcji szukają obecnie inwestorzy instytucjonalni (OFE, TFI, TU czy Asset Management). Pomagamy także dużym akcjonariuszom spółek giełdowych znaleźć nabywcę ich akcji. Wytypujemy potencjalnych zainteresowanych, skojarzymy strony transakcji. Robiliśmy to skutecznie wiele razy.

Korzyści ze sprzedaży przy naszej pomocy:

$

możliwość skutecznego, profesjonalnego wytłumaczenia za naszym pośrednictwem powodów zbycia akcji – doradzimy w tej kwestii, gdyż powodów istnieje szerokie portfolio i warto wyartykułować właściwe;

$

wzrost zaufania drobnych akcjonariuszy obserwujących odpowiedzialną, dojrzałą sprzedaż akcji bez negatywnego wpływu na kurs akcji;

$
jednorazowy komunikat do rynku, bez ciągłych informacji o sprzedaży kolejnych akcji przez znaczącego akcjonariusza, rodzących pytanie „Co złego ma się wydarzyć w spółce, skoro główny akcjonariusz sprzedaje akcje?”;
$
możliwość sprzedaży większych pakietów niż jednorazowo jest w stanie wchłonąć rynek, jednocześnie bez negatywnego wpływu na kurs po pokazaniu dużej podaży;
$
inwestorzy finansowi nabywają akcje po jednej, ustalonej cenie, nie tracą czasu na „dobieranie” akcji co sesję, często podnosząc sobie kurs akcji;
$
Szybki dostęp do gotówki ze sprzedaży akcji poprzez rozliczenie transakcji nawet D+1 w przeciwieństwie do „standardowego” rozliczenia D+2;
$
nie oferujemy sprzedawanych pakietów akcji, a jedynie kojarzymy strony transakcji.