DEBIUT NA GIEŁDZIE

Wprowadzenie akcji do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej spółki.

To fundament przyszłych kontaktów z inwestorami, mediami oraz kontrahentami. Warto jak najlepiej przygotować ten krok. Z zespołem P&L proces upublicznienia przebiegnie w przyjemnej, partnerskiej atmosferze. Podzielimy się naszą wiedzą i wesprzemy doświadczeniem, pozwalając uniknąć niepotrzebnych błędów oraz maksymalnie wykorzystując potencjał Spółki.

Działamy jak integralna część firmy. Wiążąc się z Klientem, działamy długoterminowo. Cechuje nas etyczność działań i znajomość potrzeb spółek, które mają prawo oczekiwać pełnego wsparcia w drodze po kapitał z giełdy. Doświadczenie w działaniach public relations wraz ze wsparciem profesjonalnych relacji inwestorskich oraz znajomości potrzeb rynku gwarantuje powodzenie debiutu.

decyzja i zaczynamy…

Do debiutu – krok po kroku

Na początek trzeba podjąć decyzję o debiucie na GPW. Następnie potrzeba dobrych doradców i wytężonej pracy. Jesteśmy po to, aby zarządzać całym procesem. Możemy również ograniczyć się do roli doradcy Zarządu, doradcy IR/PR.

Na końcu czeka nagroda – giełdowy dzwonek, który zadzwoni właśnie dla Państwa. Po wyborze doradców należy zabrać się do pracy na wielu frontach. Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, w których P&L może pomóc w zakresie opisu i analizy biznesu oraz konsultingu finansowego, a także doradzi co do struktury oferty. P&L zaczyna również działania PR-owe wspierające wejście spółki na giełdę. Dział relacji inwestorskich bada postrzeganie branży przyszłego emitenta przez instytucje finansowe i zapowiada szeroko debiut dobrej spółki. Tylko bowiem z takimi pracujemy. Mamy wybranych doradców i jasno sprecyzowane główne cele emisji. Po opisaniu „całości” firmy i jej planów powstaje prospekt emisyjny. Trafia on do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i czekamy na zielone światło od regulatora. Czas potrzebny na przygotowanie tego etapu to z reguły 6-9 miesięcy.

Mamy zielone światło od regulatora

Po upływie kilku miesięcy KNF akceptuje prospekt emisyjny. To czas na konferencje i spotkania. Czas między złożeniem prospektu a jego zatwierdzeniem również dobrze wykorzystujemy. Spółka koncentruje się na odpowiadaniu na zapytania KNF, P&L prowadzi rozmowy z szeroko rozumianym rynkiem, starając się zwrócić uwagę na Spółkę i branżę, w której ona działa oraz przyszłość,  jaka się przed nią rysuje. Teraz czas na spotkanie rynku z przedstawicielami Spółki. Rozpoczynamy wizyty w funduszach (road-show), mające na celu przekonanie jak największej liczby inwestorów do nabycia akcji Spółki po maksymalnie wysokich parametrach, jakie w danym momencie są możliwe do osiągnięcia. W ciągu kilku dni spółka odwiedza – wraz z biurem maklerskim i P&L – około 30-40 instytucji finansowych.

Zapisy i … dzwonek!

Po odwiedzeniu instytucji finansowych, przy wsparciu dobrą komunikacją korporacyjną i niekończącymi się rozmowami naszego działu relacji inwestorskich rozpoczynają się zapisy na akcje.

Gdy się skończą, jest czas przydziału akcji, ustalenie terminu debiutu i … można zadzwonić! Dzięki staniu się spółką giełdową rośnie wiarygodność wśród klientów, dostawców i instytucji finansowych. To oznacza większą siłę przetargową, czyli dłuższe terminy płatności, niższy koszt kredytów… Bycie spółką giełdową to również darmowy efekt marketingowy i skokowe zwiększenie rozpoznawalności marki oraz produktów czy usług. To również możliwość jasnej wyceny biznesu, ułatwienie procesów M&A, a także monetyzowanie sukcesu przez menedżerów / głównych akcjonariuszy.

Pierwszy dzień notowań na GPW to koniec pewnego etapu, ale równocześnie początek innego, pełnego nowych wyzwań. Tu P&L służy Państwu również swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do działów Corporate Communication oraz Relacje Inwestorskie.