Najbliższe wydarzenia

Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku

Lut 25, 2021

Raport bieżący 6/2021

Zarząd ALUMETAL S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz związanych z szacowaniem bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. (“Grupa Alumetal”) przewiduje osiągnięcie w I kwartale 2021 roku ponadprzeciętnych skonsolidowanych wyników finansowych:

a) ilości sprzedaży na poziomie około 60 tys. ton, co oznacza wzrost o około 30% w stosunku do I kwartału 2020 roku,

b) przychodów ze sprzedaży o około 60% większych rok do roku,

c) zysku EBITDA ponad dwukrotnie większego oraz raportowanego i znormalizowanego zysku netto około trzykrotnie większego niż w I kwartale 2020 roku.

 

W ocenie Zarządu, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku mają przede wszystkim następujące czynniki:

– wzrost zapotrzebowania na produkty Grupy Alumetal i w konsekwencji zwiększenie udziału w rynku europejskim,

– wzrost stopnia wykorzystania przez Grupę Alumetal posiadanych zdolności produkcyjnych do około 90% i oddanie do eksploatacji w ostatnich miesiącach nowej, efektywnej kosztowo linii produkcyjnej w zakładzie w Kętach,

– ukształtowanie się na rynku europejskim w ostatnich miesiącach korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminiowych a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent poda ostateczne wyniki finansowe w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 roku, którego publikacja jest planowana na 17 maja 2021 roku.