Najbliższe wydarzenia

Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Mar 26, 2021

Raport bieżący z plikiem 13/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd ALUMETAL S.A. (“Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2021 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach Programu Motywacyjnego przez:

• Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dot. objęcia 10 577 warrantów subskrypcyjnych serii F,

• Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dot. objęcia 8 256 warrantów subskrypcyjnych serii F,

• Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dot. objęcia 6 966 warrantów subskrypcyjnych serii F,

sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Powiadomienia Członków Zarządu oraz Zmiana Powiadomienia Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl