Najbliższe wydarzenia

K2 Internet

Lis 13, 2020

Kolejny kwartał trzycyfrowego tempa wzrostu EBITDA w Grupie K2

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 kontynuuje dynamiczny wzrost zysków. Szacunkowy wynik EBITDA za trzy kwartały jest trzy razy wyższy niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale rezultat EBITDA wzrósł szacunkowo o 146%, a rentowność na tym poziomie zwiększyła się do ponad 14 proc.

Wybrane skonsolidowane
rezultaty finansowe:
*szacunki – RB nr 61/2020

Po udanym pierwszym półroczu ocenialiśmy, że druga połowa roku też będzie dobra. Dziś możemy cieszyć się już z rezultatów, jakie wypracowaliśmy w trzecim kwartale. Zanotowaliśmy kolejny raz nie tylko spektakularne wzrosty w porównaniu z zeszłym rokiem, ale również poprawiamy wyniki z kwartału na kwartał. W niepewnym, pandemicznym otoczeniu stosunkowo niewielu firmom z niewielu branż udaje się zwiększać zyski, więc tym bardziej czujemy satysfakcję. Dziękujemy całemu zespołowi Grupy K2, którego wysiłek zaowocował dobrymi wynikami – mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Dynamika wyników w III kwartale wynika w dużej mierze z rekordowych rezultatów działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) oraz podtrzymania dobrych wyników K2 Precise (agencja marketingu internetowego). Widzimy również pozytywne efekty m.in. strategicznego wzmocnienia i konsolidacji aktywów technologicznych. Od kilku miesięcy pracujemy nad tym, aby wykorzystać możliwości rynkowe i trendy (w tym także te związane z pandemią koronawirusa) –
czyli dążenie firm do cyfrowej transformacji, automatyzacji procesów biznesowych, rozwoju e-commerce, zwiększenia skali marketingu digital. Dla wielu firm jesteśmy partnerem w tych procesach, co przekłada się już na obecne wyniki, a mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach pomoże nam dalej rosnąć
– dodaje Prezes Paweł Wujec.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku, jak wynika z opublikowanych nieaudytowanych, szacunkowych danych finansowych, Grupa K2 zanotowała 83,2 mln zł przychodów (+9% rdr). Wypracowała jednocześnie 10,9 mln zł EBITDA (wzrost o ponad 200% rdr) oraz 5,8 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 8 mln zł wobec 2,2 mln zł straty operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2019 roku). Są to jednocześnie wyniki wyraźnie lepsze niż osiągnięte w całym zeszłym roku. W samym trzecim kwartale br. przychody wzrosły szacunkowo o 11% rok do roku, do 29,0 mln zł, wynik EBITDA był 2,5 razy wyższy niż przed rokiem (4,1 mln zł), a wynik EBIT poprawił się o 2,7 mln zł (zysk operacyjny 2,4 mln zł).

Już na początku roku pokazaliśmy, że możemy osiągnąć dwucyfrową rentowność EBITDA. W drugim kwartale  wypracowaliśmy jeszcze wyższą zyskowność przy jednoczesnym wzroście sprzedaży. Trzeci kwartał z dalszymi wzrostami udowadnia, że potrafimy długoterminowo rosnąć i generować coraz wyższą wartość dla akcjonariuszy – podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w K2 Internet S.A.

Perspektywy kolejnych okresów oceniamy racjonalnie optymistycznie, mając na uwadze – tak jak dotychczas – czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego, ze zmianami kondycji niektórych klientów. Wypracowanie tak wysokiej rentowności, jak w III kwartale i dalszy wzrost w trzycyfrowym tempie mogą być utrudnione przez ograniczenia, jakie stwarza środowisko pandemii i wysoka baza porównawcza, wynikająca z wypracowanych w tym roku bardzo dobrych wyników – dodaje Artur Piątek.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego Grupy K2 za trzy kwartały 2020 roku planowana jest na 19 listopada br. Znajdą się w nim szczegółowe dane, objaśnienia i komentarze.

 

***
Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, zatrudniając około 350 ekspertów. Działalność Grupy K2 jest zdywersyfikowana i opiera się na czterech uzupełniających się segmentach biznesowych.

Segment software – Fabrity – zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Koncentruje się wokół tworzenia rozwiązań wpierających zarządzanie procesami biznesowymi oraz zawartością i obiegiem dokumentów, budowy korporacyjnych aplikacji mobilnych oraz rozwiązań Business Intelligence. W portfelu klientów znajdują się znane duże marki z branży finansowej, przemysłu, sektora  farmaceutycznego, telekomunikacyjnego i publicznego. Fabrity przejęła z początkiem sierpnia 2020 roku K2 Digital Products – zorganizowaną część Agencji K2. K2 Digital Products specjalizuje się w projektowaniu produktów cyfrowych. Do klientów należą m.in. PKO Bank Polski, PKN Orlen, IKEA, Pekao TFI, Centrum Nauki Kopernik i szwajcarski bank Pictet.

Segment agencyjny obejmuje jedną z najbardziej znanych agencji interaktywnych w Polsce – Agencję K2, która oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do segmentu agencyjnego zalicza się również K2Bots.AI, sub-jednostka biznesowa oferująca inteligentne boty, oparte o sztuczną inteligencję i interfejsy konwersacyjne. Do klientów segmentu agencyjnego należą m.in. Carrefour, Warta, CD Projekt, Samsung, UPC i IKEA.

Segment mediowy – K2 Precise – specjalizuje się w kampaniach digitalowych. Świadczy szereg specjalistycznych usług – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci segmentu mediowego to Carrefour, Nutropharma, Provident, Grupa Pracuj.pl, Orbico Beauty czy Glosel (TaniaKsiazka.pl).

Segment infrastrukturalny – Oktawave to pierwsza i największa polska platforma publicznej chmury obliczeniowej. Firma tworzy otwartą technologię chmurową oraz wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Udostępnia własną certyfikowaną infrastrukturę chmurową, która otrzymała status VMware Cloud Verified. Pomaga także skorzystać z rozwiązań dostawców globalnych, takich jak AWS, Azure, Google Cloud. Operuje z trzech centrów danych zlokalizowanych w Polsce. Do największych klientów segmentu infrastrukturalnego należą TUI Poland, Grupa Pracuj i Edipresse.

Historia K2 sięga roku 1997, a od roku 2008 akcje K2 Internet S.A. są notowane na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy K2 można znaleźć pod adresem www.k2.pl.