Najbliższe wydarzenia

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G Spółki

Mar 23, 2021

Raport bieżący 10/2021

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku oraz nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00023. Datą rejestracji akcji serii G w KDPW będzie 25 marca 2021 roku.