Najbliższe wydarzenia

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Lut 19, 2021

Raport bieżący 8/2021

Zarząd K2 Holding S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 (raport) dokonuje korekty roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, o którym mowa w ostatnim zdaniu raportu.

 

Ostatnie zdanie raportu przed korektą: Wynagrodzenie z tytułu Umowy przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding (wcześniej Grupa K2 Internet) przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2020.

 

Ostatnie zdanie raportu po korekcie: Wynagrodzenie z tytułu Umowy przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding (wcześniej Grupa K2 Internet) przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2019.

 

W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl