Najbliższe wydarzenia

Mercator Medical

Wrz 8, 2020

Data: 8 września 2020 roku

Temat: Omówienie sytuacji finansowej i biznesowej Grupy Mercator Medical po Q2 2020

Przyspieszenie ekspansji na Zachodzie, wygenerowane blisko 200 mln zł
gotówki operacyjnej

Grupa Mercator Medical ma za sobą rekordowy kwartał (Q2 2020), w którym zarobiła na czysto 3,5 razy więcej niż przez ostatnie 10 lat kalendarzowych (więcej tutaj). Wynik EBITDA również był większy niż łączny rezultat w tym okresie. Półroczna zwyżka była w naturalny sposób jeszcze wyższa. To z jednej strony oczywiście zasługa ogromnego wzrostu cen rękawic jednorazowych ze względu na pandemię i niewystarczającą podaż tego asortymentu, ale z drugiej strony Grupie Mercator udało się również zwiększyć skalę sprzedaży pod względem ilościowym – o 15% w segmencie produkcji i o około 40% w segmencie dystrybucji. Dość mocno zmieniła się jednak geograficzna struktura sprzedaży.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Mercator/8.09.2020_mm_3.jpg– Bardzo mocno zwiększyliśmy sprzedaż w Polsce, co po części było również efektem czasowego zakazu reeksportu naszego asortymentu, a przecież Polska jest dla nas hubem logistycznym na Europę. Poszkodowane były na pewno w tym wypadku kraje bez dostępu do morza. Z kolei ekspansja dystrybucyjna w Europie Zachodniej była naszym celem, a pandemia zdecydowanie przyspieszyła ten proces. Wielka Brytania stała się już naszym rynkiem numer trzy, na piątej lokacie znalazła się Hiszpania, na siódmej Niemcy, a na dziewiątej Włochy. Zamiast 4% udziału regionu Europy Zachodniej w naszej sprzedaży, jak było przed rokiem, w minionym półroczu mówimy już o wartości prawie jednej czwartej skonsolidowanej sprzedaży – podkreślił dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

– Perłą w koronie jest dla nas Ukraina, która już przed pandemią pokazywała siłę zakupową. Koronawirus w połączeniu z poprawiającą się sytuacją gospodarczą i polityczną sprawia, że możemy mocno rosnąć również na tym rynku – dodał Prezes Żyznowski.

Na poprawę wyników w ujęciu rok do roku wpływ miało również przebudowanie portfolio produktowego z początkiem roku, konwersja linii produkcyjnych z lateksu naturalnego na syntetyczny oraz zrealizowanie programu optymalizacyjnego w tajlandzkich zakładach produkcyjnych.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Mercator/8.09.2020_mm_2.jpg– Bardzo mocno pilnujemy gotówki. Standardem w branży stały się przedpłaty, a dodatkowo ubezpieczamy należności. W rezultacie wygenerowaliśmy w półroczu rekordowe 195 mln zł operacyjnych przepływów pieniężnych i pomimo spłaty kredytów, wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych na koniec czerwca mieliśmy na kontach prawie 154 mln zł. W rezultacie mamy już ujemny dług netto. To olbrzymia zmiana jakościowa i dobry punkt wyjścia do realizacji nowej strategii – podkreślił Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Strategia, przy udziale zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy, właśnie powstaje. Powinna być ukończona w najbliższych miesiącach, natomiast Spółka nie zdecydowała jeszcze, czy dokument ten będzie zaprezentowany szerokiej publice ze względu na wrażliwe kwestie pod względem konkurencyjnym. Nie wyklucza bowiem nie tylko rozwoju mocy produkcyjnych w zakresie rękawiczek, ale również rozszerzenia działalności na obszary nawet spoza środków ochrony osobistej.

– Na pewno nadrzędna będzie tu zasada mądrego wydatkowania zysków. Ale nie tylko skupiamy się na zarabianiu. Pomagamy również rozmaitym instytucjom, którym podarowaliśmy już 50 tys. maseczek oraz 1,6 mln rękawic jednorazowych – wskazał Prezes Żyznowski.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji – link

Informacja prasowa nt. wyników finansowych Q2 2020 – link

Raport okresowy Grupy Mercator Medical za H1 2020 – link