Najbliższe wydarzenia

Mercator Medical współtworzy 20 mikro-rezerwatów przyrody

Lut 11, 2021

Mercator Medical współtworzy 20 mikro-rezerwatów przyrody

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze doprowadzi do stworzenia 20 mikro-rezerwatów przyrody w Puszczy Karpackiej. Nowe strefy ochrony zapobiegną wycince starych, często pomnikowych drzew, a tam samym wesprą ochronę rzadkich i chronionych porostów i ptaków, w tym skrajnie nielicznych w Polsce orłów przednich, orlików krzykliwych czy bocianów czarnych.

To dla nas zaszczyt, że możemy tak aktywnie włączyć się w ochronę przyrody w naszym kraju – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A. – Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego oraz zapewnienie bezpiecznego domu dzikim zwierzętom to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Musimy ocalić te nieliczne, nieskażone przez ludzkość przestrzenie, aby nie tylko my, ale także kolejne pokolenia miały możliwość z obcowania z pierwotną, nietkniętą naturą – dodaje.

Mikro-rezerwaty w Puszczy Karpackiej zostaną zgłoszone do utworzenia dzięki wsparciu finansowemu Grupy Mercator Medical dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która od lat działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski, a zwłaszcza pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Dwadzieścia stref ochrony, o których powstanie będzie wnioskować Fundacja, zostanie zgłoszonych na obszarze 15 karpackich nadleśnictw: Bircza, Baligród, Brzozów, Cisna, Dukla, Dynów, Gorlice, Komańcza, Krasiczyn, Lesko, Lutowiska, Łosie, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne. Dzięki powołaniu mikro-rezerwatów ochroną zostaną objęte nie tylko stanowiska chronionych gatunków ptaków i porostów wymagających ochrony strefowej, ale także wraz z nimi stare, majestatyczne drzewa, które dają schronienie wielu innym gatunkom.

To na nich zakładają swoje gniazda dostojne orły przednie, skrajnie nieliczne w Polsce – tłumaczy Radosław Michalski, Prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Ich liczebność w naszym kraju szacuje się na 25-30 par, a większość z nich występuje w Karpatach. To tam, wysoko nad ziemią pierwsze tygodnie życia spędzają orliki krzykliwe. Stare drzewa, w odludnych miejscach wybierają też bociany czarne. A niżej, w dziuplach, swoje gniazda zakładają inne gatunki ptaków, wśród nich nasze najmniejsze sowy, sóweczki. Aby ochronić ich gniazda, należy chronić przed wycinką drzewa i założyć tam mikro-rezerwaty przyrody – dodaje.

Strefy ochrony, które powstaną dzięki wsparciu Grupy Mercator Medical w Puszczy Karpackiej, uniemożliwią wycinkę starych, bezcennych drzew z gniazdami, ale ochronią również teren wokół nich – od 50 do 200 metrów, w zależności od gatunku. Co istotne, w takiej wyznaczonej strefie ochronnej nie można wycinać nie tylko pomników przyrody, ale również pozostałych drzew znajdujących się w jej granicach. To szczególnie ważne wobec blokady poszerzenia i tworzenia parków narodowych i rezerwatów w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim i w Beskidzie Niskim. Dzięki działalności Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w Puszczy Karpackiej do tej pory udało się powołać 144 strefy dla orła przedniego, orlika krzykliwego, sóweczki, bociana czarnego i porostów. Dwadzieścia stref ochrony Grupy Mercator Medical zostanie zgłoszonych do utworzenia do końca 2021 roku. Koszt utworzenia jednej strefy to 1000 zł.

Mercator Medical od samego początku jest firmą społecznie odpowiedzialną – mówi dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A. – Konsekwentnie dbamy o rozwój lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. Chcemy budować wartość dla naszego najbliższego otoczenia i w sposób szczególny staramy się ograniczać nasz ślad ekologiczny. Redukujemy lub wykluczamy niekorzystne dla środowiska czynniki, zarówno w trakcie codziennej działalności, jak i w prowadzonych długoterminowych projektach – dodaje.

Grupa Mercator Medical aktywnie szuka nowych, niskoemisyjnych rozwiązań i stara się w sposób optymalny wykorzystywać swoje zasoby. W swoich fabrykach w Tajlandii organizacja regularnie inwestuje w nowoczesne technologie, które pozwalają na zwiększanie skali działalności bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwłaszcza dzięki ograniczeniu zużycia energii elektrycznej oraz racjonalnemu gospodarowaniu surowcami. W ostatnim kwartale 2019 roku Grupa uruchomiła w tajlandzkich zakładach stację oczyszczania wody, dzięki której, po oczyszczeniu, woda może zostać ponownie użyta do procesu produkcji (w ten sposób max. do 2000 m3 wody dziennie może zostać ponownie wykorzystane, co stanowi około 1/3 dziennego zapotrzebowania na wodę przy obecnej skali produkcji). Spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. efektywnie produkuje również energię elektryczną w oparciu o panele solarne.

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. W styczniu 2021 roku ogłoszone zostały plany budowy kolejnej fabryki rękawic, dzięki którym moce wytwórcze przekroczą 3,9 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie. Działa od 2008 roku na rzecz ochrony przyrody Karpat. Zabiega o ochronę najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackie. Ze swojej bazy terenowej na Pogórzu Przemyskim prowadzi badania karpackiej przyrody i działania na rzecz jej ochrony.