Najbliższe wydarzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mar 24, 2021

Raport bieżący z plikiem 16/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2021 roku.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl