Najbliższe wydarzenia

Sanok Rubber korzysta na odbiciu rynku motoryzacyjnego, zamierza wrócić do aktywności M&A

Mar 26, 2021

Data: 26 marca 2021 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Sanok Rubber po roku 2020

 

Sanok Rubber korzysta na odbiciu rynku motoryzacyjnego, zamierza wrócić do aktywności M&A

 

Grupa Sanok Rubber zanotowała w czwartym kwartale zeszłego roku 270 mln zł przychodów (+9% rdr), co pozwoliło na wypracowanie 27,9 mln zł wyniku EBITDA (+57% rdr). To wyniki powyżej konsensusu analityków [link]. Dynamicznie rosła sprzedaż w segmencie motoryzacyjnym, odbudowywał się segment mieszanek, a budownictwo i przemysł pozostały stabilne. W całym pandemicznym 2020 roku przychody skonsolidowane Sanoka zniżyły się o 7%, do 976 mln zł, jednocześnie jednak wynik EBITDA wzrósł o 21%, do 106,5 mln zł. Co istotne, wzrosty EBITDA dotyczyły wszystkich biznesów Grupy, jedynie z pominięciem relatywnie niewiele ważących spółek Europy Wschodniej i działalności sanatoryjnej (pozycje te wraz z korektami konsolidacyjnymi to łącznie -1,6 mln zł EBITDA rdr przy wzroście EBITDA pozostałych obszarów o 20,3 mln zł).

Rok 2020 – pomimo załamania w segmentach motoryzacyjnym i mieszanek w II kw. – należy uznać za udany. Pandemia zastała nas na etapie kończenia hali produkcyjno-magazynowej w Sanoku. W Chinach trwały procesy restrukturyzacyjne, podobnie jak w niemieckim Drafteksie. Dlatego tym bardziej sytuacja z wiosny było bardzo niekorzystna z naszej perspektywy. Podjęliśmy działania optymalizacyjne, przygotowaliśmy się na różne przewidywane scenariusze, które wtedy wydawały się bardziej bądź mniej, ale jednak pesymistyczne. Po przejściu najtrudniejszego okresu w lipcu widzieliśmy już oznaki ożywienia, a kolejne miesiące III kw. wyglądały jeszcze bardziej optymistycznie. Odbicie trwało również w IV kwartale – wskazał podczas konferencji wynikowej Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W raporcie okresowym rzuca się w oczy znaczny wzrost dbałości o gotówkę. W roku 2020 operacyjny cash flow Grupy Sanok Rubber wzrósł o 81%, przekraczając 153 mln zł. Stan gotówki na koniec grudnia wyniósł 110 mln zł (+38% rdr).

Taki był cel naszych działań. Bardzo dobra sfera operacyjna przełożyła się na przepływy gotówkowe. Wskaźniki płynności były w trakcie roku jednak zaburzone przejściem niektórych kredytów długoterminowych do klasyfikacji krótkoterminowej. Wskazujemy również na ograniczenie CAPEX do inwestycji koniecznych i najistotniejszych z wstrzymaniem lub zaniechaniem pozostałych w kontekście niepewności – powiedział Prezes Szamburski.

Grupa Sanok Rubber na zakup środków trwałych i WNP wydatkowała w 2020 roku 47,4 mln zł, podczas gdy w roku 2019 było to 118,3 mln zł. W bieżącym roku kwota może wzrosnąć do poziomu 60 mln zł.

Jest to rząd wielkości przy założeniu kontynuacji trendu wzrostowego na rynku i stabilizacji ogólnej sytuacji, czego następstwem byłby przegląd inwestycji i powrót do nich. Inwestycje odtworzeniowe oznaczają przy tym u nas generalnie też wzrost mocy produkcyjnych, więc nie zawsze konieczne okazuje się inwestowanie stricte we wzrost mocy – wskazał Prezes Szamburski.

W 2020 roku Grupa Sanok Rubber wypracowała 36,5 mln zł zysku netto. W 2019 roku było to 51 mln zł w 2019 roku, przy czym wówczas blisko 20 mln zł wyniku netto wynikało z aktywa podatkowego z racji inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Mamy od stycznia prawomocną drugą decyzję strefową, gdzie poziom zakładanych kosztów kwalifikowanych to 60 mln zł w perspektywie 3-letniej przy niezmienionych warunkach, tj. możliwości uzyskania korzyści podatkowej do 50% od wydatków inwestycyjnych, czyli mówimy o 30 mln zł. Kwota inwestycji może być powiększona o 30%, czyli do 78 mln zł. Jednocześnie warunek co do wzrostu zatrudnienia to +5%, dlatego też liczymy, że spełnimy oba warunki – powiedział Piotr Dołęga, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

Spółce od II kw. zeszłego roku sprzyja osłabienie złotego. Surowce chwilowo staniały, ale później ich ograniczona dostępność zaczęła windować ceny.

W tym roku ceny surowców najprawdopodobniej będą negatywnie oddziaływały na wzrost naszych kosztów, widzimy dużą presję na wzrost cen surowców. Mamy też obecnie przy trzeciej fali pandemii 200-300 osób na zwolnieniach przy około 2,4 tys. osób zatrudnionych w Sanoku, co również generuje zwiększone koszty – powiedział Prezes Piotr Szamburski.

Spółka ocenia obecną sytuację jako niestabilną i podchodzi ostrożnie do optymistycznych prognoz.

Pierwszy kwartał rozwija się dobrze. W segmencie budownictwa i w przemyśle sytuacja jest w miarę stabilna, podobnie jak w całym ubiegłym roku, aczkolwiek, jeśli chodzi o przewidywania dotyczące budownictwa, to różne są scenariusze analizowane. W budownictwie pandemia może się z opóźnieniem przełożyć na negatywne efekty. Jeśli chodzi o motoryzację, to obserwujemy większe przyspieszenie, ale nie u wszystkich klientów. Można powiedzieć, że wzrosty są selektywne – wskazał CEO Grupy Sanok Rubber Company.

Choć obecnie przyszłość wciąż wydaje się niewiadoma, to identyfikujemy pozytywne impulsy i widzimy możliwości, aby rok 2021 był lepszy. W motoryzacji widać jednak np. braki czipów w motoryzacji, pojawiają się kwestie surowców i logistyki. Musimy obserwować rozwijanie sytuacji w otoczeniu – dodał Prezes Szamburski.

Pytania uczestników spotkania dotyczyły nie tylko roku 2020 oraz perspektywy wynikowej bieżącego roku, ale również przeglądu opcji strategicznych.

Kiedy spojrzymy na bilans, na dostępność finansowania zewnętrznego, to widzimy, że możemy wrócić do aktywniejszego spojrzenia na akwizycje. Nie wykluczamy żadnego obszaru M&A, ale na pewno z dużą uwagą podchodzimy do segmentów niemotoryzacyjnych. Podjęliśmy również decyzję, że nie interesują nas trudne aktywa – objaśnił Piotr Szamburski, kierujący Grupą Sanok Rubber Company.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Raport okresowy Grupy Sanok Rubber za rok 2020