Najbliższe wydarzenia

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przybliża zasady skupu akcji własnych

Mar 31, 2021

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przybliża zasady skupu akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercator Medical w dniu 20 kwietnia br. będzie obradowało w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę projektem uchwały proponuje się przeznaczenie całego zysku netto Spółki osiągniętego w roku 2020 w kwocie 312 mln zł na program odkupu akcji własnych. Z kolei proponowana w projekcie cena nabycia nie może być niższa niż 500,00 zł i jednocześnie wyższa niż 770,00 zł za akcję. Przedstawione przez Zarząd rozwiązanie ma stanowić alternatywę dla wypłaty dywidendy. Na portalu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych ukazał się obszerny artykuł, analizujący zalety i wady takiego rozwiązania.

Cały materiał dostępny na: https://www.sii.org.pl/