Najbliższe wydarzenia

TIM wypłaci rekordową dywidendę za 2020 rok, ale jednocześnie pozostaje spółką wzrostową

Mar 22, 2021

Data: 22 marca 2021 roku

Tematyka: Ogłoszenie polityki dywidendowej Grupy TIM

 

TIM wypłaci rekordową dywidendę za 2020 rok, ale jednocześnie pozostaje spółką wzrostową

 

Przewidywalność, środki na rozwój i konserwatywne podejście do lewarowania – tak ogłoszoną właśnie politykę dywidendową Grupy TIM na lata 2021-2023 podsumował jej CFO Piotr Tokarczuk podczas spotkania online z dziennikarzami, analitykami i zarządzającymi funduszami.

Spółka zamierza wypłacać 1 zł dywidendy na akcję w sytuacji osiągnięcia co najmniej jednostkowego 15 mln zł zysku netto, a w sytuacji przekroczenia 22,2 mln zł czystego zarobku (1 zł na akcję) – dodatkowe 50% z nadwyżki ponad tę kwotę. Wypłaty dywidendy nawet ponad wypracowany zysk netto są możliwe dzięki około 30 mln zł na funduszu dywidendowym.

– Stąd wynika nasza odwaga co do deklaracji wobec wypłaty dywidendy. W najczarniejszym scenariuszu i tak nie skonsumujemy całego funduszu dywidendowego. Ale oczywiście zamierzamy zarabiać więcej. Chcemy rozwijać się ponad rynek, a jesteśmy przecież grupą opartą o e-commerce. Na najbliższe lata prognozy mówią o 26 proc. wzrostu tego rynku rocznie w Polsce, zatem naszym celem jest wzrost wyników i wzrost wypłacanej dywidendy – powiedział Krzysztof Folta, Prezes TIM-u.

Za rok 2020 TIM wypłacił w grudniu dywidendę zaliczkową w wysokości 1,2 zł brutto na akcję. Zarząd rekomenduje dodatkowe 1,0 zł wypłaty z zysku, o czym zadecyduje Walne Zgromadzenie. Łącznie jest to więc ponad 48,8 mln zł (2,2 zł na akcję, stopa dywidendy 11%).

– Tak wysoka dywidenda wynika z wpływu 35 mln zł gotówki ze sprzedaży spółki zależnej Rotopino. 17 mln zł przeznaczyliśmy na spłatę leasingów w logistycznej spółce 3LP, dzięki czemu osiągniemy istotne korzyści w obszarze kosztów finansowych. Z kolei pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na dywidendę – wskazał Piotr Tokarczuk, CFO TIM-u.

Przedstawiciele Spółki wskazali, iż z oczywistych względów aż tak wysokiej dywidendy co roku inwestorzy oczekiwać nie mogą. Jednocześnie jednak TIM już w przeszłości pokazał, że potrafi płacić wysokie dywidendy z działalności operacyjnej. W ostatnich okresach można było mówić o dwa razy większej stopie dywidendy niż w przypadku średniej spółek z indeksu dywidendowego GPW. Bez zwiększenia puli dywidendowej za rok 2020 z racji sprzedaży Rotopino wypłacona dywidenda wg przedstawionego algorytmu w polityce dywidendowej byłaby i tak bardzo atrakcyjna dla inwestorów.

Patrząc na stopy wypłacanych dywidend przez TIM, a także na średnie stopy spółek dywidendowych z GPW, to nasze akcje powinny kosztować pewnie powyżej 40 zł. Tak wynika z czystej arytmetyki. Dlatego pomimo mocnego wzrostu kursu nadal uważam, że akcje są mocno niedowartościowane. A oprócz kwestii dywidendy jesteśmy jeszcze przecież firmą, która szybko się rozwija, która jest oparta o e-commerce, więc powinna być wyceniana przy dużo wyższych wskaźnikach – wskazał Prezes Folta.

– Akcje TIM-u to bardzo atrakcyjne aktywo, łączące atrybuty spółek value i growth, co jest rzadkie na giełdzie – podkreślił Piotr Tokarczuk.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport bieżący nt. rekomendacji dywidendy za 2020 rok

Raport bieżący nt. polityki dywidendowej