Najbliższe wydarzenia

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego

Mar 23, 2021

Raport bieżący 9/2021

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 307/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) z dnia 23 marca 2021 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. (“Uchwała”).

W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 97.180 akcji (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. (“Akcje serii G”) z dniem 25 marca 2021 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) w dniu 25 marca 2021 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLALMTL00023.

O Oświadczeniu KDPW dotyczącym warunkowej rejestracji w KDPW Akcji serii G Emitent poinformował raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku.