Najbliższe wydarzenia

Uchwały Rady Nadzorczej

Mar 27, 2021

Raport bieżący z plikiem 17/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości: (1) treść przyjętego w dniu 26 marca 2021 r. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego w szczególności pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 na program odkupu akcji własnych oraz (2) uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie opinii co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2021 roku.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl