Najbliższe wydarzenia

Umowa wykonawcza do Umowy ramowej z Agencją UE “FRONTEX – European Border and Coast Guard Agency”.

Lut 18, 2021

Raport bieżący 7/2021

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Zarząd spółki zależnej Emitenta – Fabrity Sp. z o.o. (FABRITY) Umowy wykonawczej opatrzonej datą 16 lutego 2021 r., do Umowy ramowej pod nazwą Multiple Framework Contract with Reopening of Competition for the Provision of Software Development Services (TED document ID – 2019/S 165-403964)

o nr: Frontex/OP/300/2019/SB z dnia 6 października 2020 r., zawartej pomiędzy Agencją UE “FRONTEX – European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) a FABRITY, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 54/2020 z dnia 8 października 2020 r. (Umowa wykonawcza, Umowa).

 

Prace projektowe objęte Umową wykonawczą będą trwały nie dłużej niż 13 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a okres świadczenia usług serwisowych zagwarantowany w Umowie będzie trwał 3 miesiące od dnia zakończenia prac projektowych.

 

Wynagrodzenie z tytułu Umowy przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding (wcześniej Grupa K2 Internet) przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2020.

 

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl