Najbliższe wydarzenia

Zawiadomienie od IPO UNIPESSOAL LDA o zmianie stanu posiadania akcji K2 Holding S.A.

Lut 17, 2021

Raport bieżący z plikiem 6/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od IPO UNIPESSOAL LDA, z siedzibą w Birre, w Portugalii, zawiadomienie z dnia 17 lutego 2021 r. – przesłane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl