Najbliższe wydarzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mar 24, 2021

Raport bieżący z plikiem 15/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w PREMIER Hotel Kraków, przy ul. Opolskiej 14a, w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl