Grupa Alumetal podsumowuje trzeci kwartał 2022 roku

Grupa Alumetal, drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, pomimo zawirowań w europejskim przemyśle motoryzacyjnym konsekwentnie zwiększa udziały rynkowe i generuje bardzo dobre wyniki finansowe.

Grupa Alumetal wypracowała w trzecim kwartale br. 64,8 mln zł wyniku EBITDA (+41% rdr) oraz 58,7 mln zł zysku netto (+103% rdr), który po znormalizowaniu miał wartość 45,5 mln zł (+58% rdr). Sprzedaż 58,7 tys. ton wyrobów (+6% rdr), w połączeniu ze znaczącym wzrostem cen, oznaczała wzrost przychodów o 42% rdr, do poziomu 763,5 mln zł. W rezultacie w okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała 272 mln zł zysku EBITDA i 192 mln zł znormalizowanego zysku netto przy wolumenie sprzedaży 245,3 tys. ton i przychodach ze sprzedaży przekraczających 3,1 mld zł.

– Od dwóch lat generujemy historycznie najwyższe wyniki finansowe pomimo trudnego otoczenia rynkowego. To efekt konsekwentnego  działania w sferze handlowej i operacyjnej oraz wypracowanym trwałym przewagom konkurencyjnym. Poprawa sentymentu w europejskim przemyśle motoryzacyjnym pozwala nam z jeszcze większym optymizmem patrzeć nie tylko na końcówkę 2022 roku, ale również na pierwsze półrocze 2023 roku – mówi Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A. 

Kierowana przez nią spółka wypłaci w grudniu br. zaliczkę na dywidendę roku 2022 w wysokości 3,30 zł na akcję. Polityka dywidendowa Grupy Alumetal mówi o minimum 70% znormalizowanego zysku netto przeznaczanego na wypłatę dla akcjonariuszy, dlatego mogą oni liczyć na wyższą dywidendę całkowitą za rok 2022. Z zysku roku 2021 trafiło do nich w drugiej połowie bieżącego roku 6,80 zł dywidendy na akcję. Dla porównania, znormalizowany zysk netto za trzy kwartały bieżącego roku jest wyższy o 37% od rezultatu analogicznego okresu roku 2021.

Nasza zdolność do wypłacania wysokich dywidend rośnie wraz ze spadkiem rynkowych cen stopów i złomu aluminiowego, co uwalnia gotówkę z kapitału pracującego. W lipcu wypłaciliśmy 106 mln zł dywidendy, a w trzecim kwartale wydaliśmy również 22 mln zł na inwestycje. Mimo to utrzymaliśmy relatywnie niskie zadłużenie i wysoką płynnośćwskazuje Przemysław Grzybek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Alumetal S.A.

W trzecim kwartale br. operacyjny cash flow Grupy Alumetal miał wartość 124,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem – w środowisku dynamicznie rosnących cen rynkowych – było to 0,8 mln zł na minusie. Na koniec września br. wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA za ostatnie cztery kwartały osiągnął  wartość jedynie 0,9.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to około 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna,  aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ok. 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.